Bonus Taş Yünü

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı

Isı Yalıtımı

Dünya genelinde sınırlı miktardaki fosil yakıtları tasarruflu kullanmak ve çevre kirliliğine neden olmamak, bugünün ve yarının ana gündemini oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliği, karbon salımı ve olumsuz etkilerini önlemek için günümüzde en ucuz, en yaygın, en etkili ve aynı zamanda uygulaması en kolay yöntem ‘Binalarda Isı Yalıtımı’dır. 

Enerji Verimliliği’ ve ‘Yalıtım’ın birbiri ile bütünleştiği günümüzde, toplam tüketilen enerjinin 1/3’ünden fazlası binalarda ısınma ve soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Standartlara uygun yalıtım ile yüzde 50’ye varan tasarruf kolayca sağlanabildiği gibi, yalıtıma verilen önem arttıkça enerji tasarrufu da artmaktadır.

Enerji tüketiminin azaltılması için yapılacak ısı yalıtımı ile fizyolojik konfor şartları ve hijyenik şartların oluşmasının yanı sıra, ısıtma - soğutma sistemlerinin yatırım ve tüketim masraflarının azaltılması sağlanacaktır. Isı köprüsü içermeyen, uygulama prosedürlerine uygun bir ısı yalıtımı ile yaşam alanlarında nem ve küf oluşumuna yol açan negatif etkenler ortadan kaldırılmakta, yapı ömrü uzatılmaktadır.


Ses Yalıtımı

Ses yalıtımı, yapı elemanları aracılığıyla iletilen seslerin miktarının azaltılmasını ve temel olarak gürültünün oluşturacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsamaktadır. Gürültü ise düzensiz yapılı farklı frekans bileşenlerine sahip olan, istenmeyen ses topluluğudur. Kısaca, rahatsız edici ses olarak tanımladığımız gürültü, kentleşmenin doğal bir sonucu olarak günlük hayatımızda sağlığımızı ve konforumuzu tehdit eden boyutlarda karşımıza çıkabilmektedir. 

Hastane, okul, ofis, konut, otel, yurt vb. ortamlarda da sessizliğin sağlanması, huzur ve verimlilik açısından önemli bir olgudur. Stüdyo, sinema, konferans salonu vb. ortamlarda ise düşük ses seviyesi en önemli gereksinimlerden biri olmaktadır. 

Yapılarda gürültünün kontrol altına alınması için yapılan uygulamalar, akustik düzenleme ve ses yalıtımı olmak üzere iki farklı alanda incelenmektedir. Akustik düzenleme, kaynaktan çıkan sesin kulağa mümkün olduğu kadar doğru gelmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Ses yalıtımında ise amaç, yapı elemanları ile iletilen sesin miktarını azaltmaktır. Ses yalıtımında kullanılacak malzemelerin ses yutma katsayısının istenilen düzeyde ve yapısal olarak ses dalgalarını mekanik ve ısı enerjisine dönüştürecek potansiyelde olması önemlidir. Bu nedenle, ses yalıtımı uygulamalarında ağırlıklı olarak gözenekli yapısı ve yüksek ses yutma katsayısına sahip olması nedeniyle taş yünü tercih edilmektedir.


Yangın Yalıtımı

Yangının etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yapısal önlemlere ‘Yangın Yalıtımı’ denir. Yangına dayanıklılık ve yangın yayılımı konusunun en önemli unsuru olan yapı ve malzemeler, radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon ve hava ile absorbsiyon yüzeyinin değerlendirilmesi, hava sirkülasyonu, malzemenin tutuşma sıcaklığı, konstrüksiyon, yükseklik, birim yayılma yüzeyi gibi temel nedenlerden etkilenir.

Aktif koruma sistemleri yangın güvenliğinde önemli bir rol oynamasına karşın, yangının başlamasından sonra devreye girme ve mekânik arıza gibi çeşitli nedenlerle işlevlerini tam olarak yerine getirememe riski taşımaktadır. Bu nedenle; aktif önlemlerin dışında yangının etkilerinin, bina içinde ve komşu binalara yayılmasını yavaşlatacak, kişilerin yangın mahallinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlayacak yapısal önlemler alınması esastır. Taş yünü gibi mineral lifli A1 sınıfı hiç yanmaz yalıtım malzemeleri ile oluşturulan yangın dayanımlı bölümlerle, belirli sürelerde yangının yayılımı sınırlandırılabilir. Böylelikle yangın büyümeden müdahale imkânı sağlanır, hayati ve maddi kayıplar engellenebilir ve azaltılabilir. 

Gelişmiş ve/veya endüstrileşmiş ülkelerin neredeyse tamamının yangın konusunda kendine özgü bir standardı bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu yönetmelik Alman DIN 4102 Standardı dikkate alınarak geliştirilmiş ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik adıyla yürürlüğe girmiştir.