Bonus XPS

Üretim Teknolojisi ve Standartları | Bonus XPS

Üretim Teknolojisi ve Standartları | Bonus XPS

Bonus markalı ekstrüzyon teknolojisi ile tam otomasyon sisteminde üretilen polistiren (XPS), homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı amacıyla kullanılan termoplastik malzemelerdir. XPS, sürekli bir ekstrüzyon işlemi vasıtasıyla sabit basınç altında üretilmektedir. Ana ham maddesi polistren olmakla beraber, üretiminde hücre yapıcı, alev geciktirici, boya ve şişirici gazlar kullanılmaktadır. Sürekli bilgisayar kontrolünde tam otomasyon ile gerçekleşen üretimi sayesinde, homojen bal peteği görünümünde (hegzagonal) kararlı bir hücre yapısı elde edilmektedir. Hücreler, bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hegzagonal, kapalı gözenekli yapısı sayesinde, ekstrüde polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmez. Optimum su buharı difüzyon direncine, düşük ısıl iletkenlik katsayısı değerine sahiptir.

Tam otomasyon sistemi ile üretimin bütün aşamalarında proses ve kalite kontrol süreçleri oluşturulduğundan bütün veriler kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca otomatik zaman ayarlı etiketleme sisteminin de yardımıyla ürünlerin izlenebilirliği sağlanabilmektedir.

Eryap Grup, tam otomasyon ekstrüzyon prosesinde sahip olduğu alt yapısı ve ürün geliştirme faaliyetleri ile Türkiye’de bir ilk olan 700 kPa basma dayanımı ve düşük ısıl iletkenlik katsayılı ekstrüde polistren üretimini gerçekleştirmiştir. Kendi bünyesinde yer alan laboratuvarlarında yaptığı testler dışında, akredite laboratuvar raporları ile 700 kPa ürün üretimini de kanıtlamıştır.

Proseste üretilen malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Sahip olduğu ekstrüsyon teknolojisi ve ürün geliştirme alt yapısı sayesinde müşteri beklentileri ve her türlü özel ürün taleplerine yanıt verebilmektedir. Arge departmanında her yıl birçok ürün geliştirme faaliyeti yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir.

XPS üretim sektöründe kalıcı organik kirletici (HBCD) alev geciktirici kullanımı ile ilgili ülkemizde henüz bir kısıtlama olmamasına rağmen sektöre bu konuda da öncülük etmeyi hedefleyen Eryap Grup, Avrupa’da HBCD içermeyen alev geciktirici kullanımının başlaması ile birlikte alt yapı çalışmalarına başlamıştır.

XPS ısı yalıtım levhalarının üretimi esnasında şişirici gaz olarak CO2 de kullanılabilirken, üretim süreci ya da ürünlerin kullanımı esnasında çevreye herhangi bir zarar vermemektedir. Çevreci bir politika izleyen Eryap Grup, XPS üretiminde şişirici gaz olarak CO2 kullanımına ağırlık vermektedir. Ayrıca ülkemizin, Kyoto Protokolü sonrasında Kigali Değişikliği’ne de taraf olmasını göz önünde bulundurarak, sosyal sorumluluk bilinci ile XPS üretiminde alternatif çevreci gazların kullanımına yönelik çalışmalara önderlik yapmayı planlamaktadır.

Üretim döngüsünde enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedefleyen Eryap Grup, ürünleri ile enerji tasarrufuna geniş anlamda katkıda bulunmakla birlikte ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasını desteklemektedir. Bu kapsamda çevreyi korumaya yönelik tüm platformları ve mevzuatları yakından takip etmektedir.