Bonus Taş Yünü

Üretim Teknolojisi ve Enerji Politikası | Bonus Taş Yünü

Üretim Teknolojisi ve Enerji Politikası | Bonus Taş Yünü

Bonus Taş Yünü üretim yönteminde, yürüyen bant sistemiyle stok alanından dozajlama ünitelerine taşınan ham maddeler, bu bölümde özel bir filtreleme işlemine tabi tutularak nihai üründe en iyi kaliteyi verecek tane boyutuna getirilir. Bu bölümden kupola bölümüne aktarılır.

Ham madde nihai kalitesi hem içerik hem de fiziksel özellikler bakımından önemli olduğu için tanecik boyutundaki farklılığın yüksek olması ham madde akışını düzensizleştirebilmektedir. Bu durumda nihai ürün kalitesi etkilenmektedir. Bu nedenle, sürekli ham madde kontrolü yapılarak bu problemler minimize edilmektedir..

Filtrelenmiş ve belirli oranlarda karıştırılmış ham madde kupola içerisinde ergitme sıcaklığına kadar ısıtılır (1350 - 1500°C). Eriyik halindeki ham madde karışımı, kupola orta bölümünde bulunan akış kanalından; yüksek devir/dk ile dönmekte olan spinner disklerinin üzerine akmaktadır. Bu bölümde disklerden aldıkları merkezkaç kuvveti ile lif haline gelen ergimiş ham madde, termoset polimer bağlayıcılar ve su ile işleme alınır. Ürün çeşidine göre değişkenlik gösteren oranlarda bağlayıcı ile işleme alınan taş yünü lifleri nihai ürün yoğunluğuna göre ayarlanan hızlarda hareket eden bant yardımı ile kürleştirme fırınına taşınır.

Taş yünü nihai kalitesi, liflerin yapısı ve bağlanma şekilleriyle doğrudan ilgili olduğundan tüm katkı dozajlamaları optimize edilmiş değerler baz alınarak ayrı bir sistem ile takip edilir. Özel bir geri besleme sistemi prosese dahil edilerek atık karbonmonoksit gazları yakıt olarak üretim sırasında kullanılmaktadır. Bu durum ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi gereğince daha yeşil bir çevre hedefine ulaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Liflere uygulanan bağlayıcının reaksiyona girdiği ve ürünün son şeklini aldığı yaklaşık 30 metrelik kürleştirme fırını nihai üründen istenilen performansın alınmasını sağlamaktadır. Tüm sistem dijital olarak takip edilmekte; prosesin her bölümünde üretim şartlarının ve nihai ürünün istenilen koşullarda olması sağlanmaktadır.

Kürleştirme işlemi bitmiş ve standart ölçülere getirilmiş ürünler taşıma bantları aracılığıyla paketleme bölümüne aktarılmaktadır. Bu aktarım öncesinde hat üzerinde bulunan görsel kontrol sistemi ve ara kalite ölçümleri ile paketlenen ürünlerin istenilen standart değerlere uyumu denetlenmektedir. Özel ölçülerde üretilen plaka ürünler için tasarlanmış taşıma sistemi, ürünlerin el değmeden ve zarar görmeden paketleme bölümüne aktarılmasını sağlamaktadır.

Paketleme şekilleri her ürün grubu için stoklama ve taşıma kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Paketleme hattı içerisinden ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi doğrultusunda periyodik olarak alınan paket numuneler, kalite laboratuvarlarında gerekli testlere tabi tutulmaktadır.

Lifli yapısının tüm katmanlarına uygulanan, özel işlemler sonucu elde edilen doymuş yapıdaki Bonus Taş Yünü iyi bir su itici olarak davranış gösterirken, sahip olduğu buhar geçirgenliği sayesinde nemin bina içerisinde tutunmasını engeller. Bonus Taş Yünü ile yalıtılmış yapılar daha sağlıklı ve konforlu hale gelir. Bonus Taş Yünü, boyutsal kararlılığı sayesinde sıcaklık değişiminden etkilenmez. Uzun lif yapısı sayesinde, kesim ve laminasyonda, düzgün kenar ve yüzeye sahip ürün elde edilmesine olanak tanır.


  • Ham maddenin ergitilmesinde açığa çıkan yüksek oranda sıcak yanmamış hava, geri besleme ile üretim sürecinde tekrar kullanılarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı azaltılmaktadır.
  • Ergitme fırınında biriken safsızlıklar, özel bir teknoloji ile ayrıştırılmaktadır. Süreçte tercih edilen bu ileri teknoloji bir taraftan ürün içerisindeki şut (elyaflaşmamış taş) miktarını minimum değerlere düşürürken, diğer taraftan da ürün kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılmasına imkan sunmaktadır.
  • Bonus Taş Yünü; ileri üretim teknolojisi sayesinde üretilen uzun lif yapısıyla, bünyesinde hapsettiği havanın dağılımı ve dış koşullardan ayrımını daha iyi sağlayarak, düşük ısı iletkenlik değeri ile mükemmel ısı yalıtımı sunmaktadır. Gürültü ve titreşimi emerek, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratmaktadır.
  • Dünyada hali hazırda kullanılan enerjinin %70’e yakını fosil yakıtlardan elde edilmekte ve toplam enerjinin %40’ı bina ve konutlarda kullanılmaktadır. %50’ye varan enerji tasarrufu sağlayan ve diğer yandan atmosfere salınan CO2 miktarını düşüren Bonus Taş Yünü, finansal açıdan önemli bir katkı sağlarken, küresel ısınmanın da önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Taş yünü mükemmel termal koruma ile kış mevsiminde soğuğun, yaz mevsiminde de sıcağın konutların, ofislerin ve sanayi tesislerinin içine sızmasını engeller.
  • 1000°C’ın üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı ile standardına göre A1 sınıfı hiç yanmaz malzeme olarak yapılarda tam yangın güvenliği sağlamaktadır. Şilte ve levha tipi ürünler TS 901-1 EN 13162 Standardına uygun olarak imal edilmektedir.
  • Bonus Taş Yünü, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut, yoğunluk ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir. Süreçte üretilen taş yününün yoğunluğu ile elyafların yönü ve tercih edilen bağlayıcı reçine tipi BONUS Taş Yünü’ın mekanik özelliklerini üstün kılmaktadır.
  • Bonus Taş Yünü Plus serisindeki ürünler vakumlu paketlerde üretilmektedir. Böylece düşük yoğunluklu ürünlerde hacimce %30’a varan nakliye avantajı ile birlikte daha az depo, teşhir ve raf alanı sağlamaktadır.
  • Bonus Taş Yünü ürünlerinde TS EN ISO 11654 standardına göre ağırlıklı ses yutum kat sayısı αw = 0,95 bulunmuştur. Bu değer mükemmel derecede ses emiliminin ve ürün içerisinde yutmasını sağlamıştır.


Enerji Politikamız;

• Bu politikanın kapsamı Eryap Grup Mineral Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin faaliyet gerçekleştirdiği Sakarya Hendek 2.OSB'de bulunan tüm bina ve tesisleri içermektedir. Eryap Grup Mineral Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile taşyünü üretim prosesi içinde bulunan tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Eryap Grup Mineral Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş olarak;

• Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

• En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

• Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

• Enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,

• İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini,

• Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer şartlara uymayı,

• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

• Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı taahhüt ederiz.