Bonus Taş Yünü

Taş Yünü Yangın Yalıtımı

Yanlış : Dış cephe ısı yalıtım malzemelerinin tümü yanıcıdır.

Doğru : Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan yalıtım levhaları şartnamelerce belirlenmiş “Yangın Sınıfları”na göre üretilir.

Yanlış : Yanmayan her malzeme, yangın yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.

Doğru : Yangın yalıtım malzemelerinde hem yanmazlık özelliği hem de yüksek sıcaklıklarda bütünlüğünü, stabilitesini koruyabilen; tehlikeli, zehirli gazlar çıkarmayan malzemeler olmalıdır. Bu özelliklerin de ilgili testlerle onaylanmış olması gerekir.

Yanlış : Yangın yalıtım malzemeleri aynı zamanda yangını söndürebilme özelliğine de sahip olmalıdır.

Doğru : Yangın yalıtım ürünleri yangını söndürmez. Ancak yangının yayılmasını geciktirir. İtfaiyenin müdahalesi ve olası bir yangın anında kaçabilmek için yapıda bulunan kişilere sure kazandırır. Taşıyıcının zarar görmesini geciktirir.

Yanlış : Çatımı Broof malzeme kapladığımda yangına karşı önlem almış olurum.

Doğru : Diğer yapı elemanlarının yangın yalıtımı gibi çatı için de 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen, dayanımı sağlayan belgeli yalıtım ürünleri kullanılmalıdır.

Yanlış : Binada yangın merdiveni varsa, yangın yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.

Doğru : Yangın merdiveni tehlike anında oldukça önemli bir eleman olsa da, yangın merdivenine ulaşabilmek daha önemlidir. Yapının stabilitesini koruyabilmesi açısından yangın merdivenine ulaşan kaçış yollarının yalıtılmış olması gerekir.

Yanlış : Yangının yayılması geciktirilemez.

Doğru : Yangın yalıtımı uygulamaları ile mevzuatlarımızda yer alan sürelerde yapılarda yangın dayanımı elde edilerek yangının yayılması geciktirilebilir.

Yanlış : Suyla söndürme yapan bir sistemle yangına karşı gerekli önlemi almış oluruz.

Doğru : Suyla söndürme yapan sistemler “yangın yalıtımı” olarak nitelendirilemez. Tüm söndürme sistemleri yangından sonra devreye girmekte ve yangınla mücadelede önemli görevler üstlenmektedir. Buna karşılık yangın tedbirleri sadece söndürme sistemleri gibi aktif önlemler ile sınırlı değildir. Binanın güvenli bir şekilde boşaltılabilmesi için kaçış yollarının yalıtılması, yangının yayılmasını geciktiren yalıtımlı yapı elemanlarının oluşturulması ve ısı etkisi ile binanın tümünün veya bir kısmının yıkılmasını engelleyen önlemlerin alınmasını sağlayan yangından pasif korunma önlemleri yapılarımızın yangına karşı savunma hattını, aktif önlemler ise hücum hattını oluştururlar. Bu nedenle yapısal olarak alınması gereken yalıtım önlemleri ile yangın söndürme, algılama, uyarı gibi yangın anında devreye giren aktif önlemler olarak düşünülmelidir.

Yanlış : Elektrik, havalandırma ve su tesisatlarında yangın ile ilgili önlem alınmasına gerek yoktur.

Doğru : Yangın güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler yapının tüm elemanlarına uygulanmalıdır. Yangına dayanıklı duvar ve döşemelerin içinden geçen tesisatlar ve geçiş bölgeleri de önlem alınması gereken bölgelerdendir.

Yanlış : Asansör kuleleri ve makine dairelerinde yangına dayanıklı olma şartı aranmaz.

Doğru : Asansör sistemleri TS 10922’ye göre imal edilmelidir. Asansör kuleleri ve makine dairesinin yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı, yanıcı olmayan malzemeden yapılması gerekir.

Yanlış : Yangın yalıtım malzemelerinin teknik detayı bilinmeden fiyatına göre seçim yapılabilir.

Doğru : Yalıtım malzemeleri endüstriyel ve depolama amaçlı binalar dışında, sağlık hizmeti amaçlı yapılarda ve kullanıcı yükü binden fazla olan bütün yapılarda, 100 ve daha fazla odalı oteller, moteller ve yatakhanelerde, penceresiz yapılar ve yer altındaki yapılarda, yüksek binalarda; kuvvetli akım besleme ve dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taşıyıcılarda yangın yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemelerden olmalıdır.