Bonus Taş Yünü

Taş Yünü Ses Yalıtımı | Bonus Yalıtım

Yanlış : Üst komşumdan gelen gürültüye karşı ses yalıtımını, kendi dairemin içerisinden yaptırmam gerekir.

Doğru : Ses yalıtımı yapılırken, gürültü problemlerinin çözümleri gürültünün bulunduğu yerde aranmalıdır. Çünkü gürültü yayıldıkça kontrol edilmesi zorlaşır. Üst komşunuzdan kaynaklanabilecek ayak sesleri ve darbe seslerine karşı yapılması gereken en etkin çözüm, komşunuzun döşemede önlem almasıdır. Komşunuzun uygulama yapmaması durumunda gürültü, duvar ve tavanınız vasıtasıyla yayılmış olacaktır. Komşunuzdan kaynaklanan gürültü sorununuzun çözülebilmesi için tavanda ve ortak kullanılan duvarlarda ses yalıtımı yaptırılmalıdır.

Yanlış : Ses yalıtım uygulamasını tanıdık ustalar aracılığıyla yaptırabilirim.

Doğru : Yapı, mutlaka uzmanlar tarafından incelenerek sorunun çözümüne yönelik ses yalıtımı uygulamaları konusunda uzman yalıtım firmaları tarafından yapılmalıdır.

Yanlış : Komşu yan dairenin gürültüsünü engellemek için herhangi bir çözüm yoktur.

Doğru : İki daireyi birbirinden ayıran komşu duvarların arasına ses yalıtımı uygulaması yaptırarak gürültüyü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri tercih edilerek profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır. Önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir.

Yanlış : Üçlü yalıtım camları, diğer cam türlerine göre daha iyi ses yalıtımı sağlar.

Doğru : Gürültü kontrolü performansında üçlü cam üniteleri, ikili yalıtım ünitelerine göre daha iyi değildir. Gürültüye karşı cam kalınlığının arttırılması veya özel amaçlı hazırlanmış yalıtım cam ünitelerini kullanmak en pratik yoldur. Üçlü cam yalıtımları yerine ikili yalıtım camı ünitelerinde farklı cam kalınlıklarının seçilmesi veya camlardan birinin laminasyonlu olması gürültü kontrolü için uygun yalıtımı sağlar. Ancak etkin gürültü yalıtımı için yapının tüm elemanlarında (Duvar, çatı ve doğrama gibi) da benzer önlemler alınması gerekmektedir.

Yanlış : Yapı elemanlarının kütlesi ne kadar ağır ise o kadar daha iyi bir ses yalıtımı sağlar.

Doğru : Yapı elemanlarının yoğunluğu ile ses yalıtımına katkıda bulunduğu doğru kabul edilmektedir. Ancak farklı ürünlerden, içerisinde hava boşluğu ve yalıtım malzemesi kullanılarak oluşturulan hafif kompozit sistemlerle de çok yüksek değerlerde hava doğuşumlu ses yalıtımı sağlanabilmektedir.

Yanlış : Uygun sistemin seçilip doğru detaylarla uygulanması ses yalıtımı için yeterlidir.

Doğru : Gürültü çeşidine göre uygun sistemin belirlenmesi ve doğru detaylarla uygulanması, doğrudan ilerleyecek olan darbe ve hava doğuşumlu sesleri kesmek açısından gereklidir. Ancak yeterli değildir. Şöyle ki, kimi alanlarda, dolaylı yoldan ilerleyecek olan ses yalıtımı da dikkate alınmalıdır. Örneğin, asma tavanı önceden yapılmış bir alanı bölmek için gerekli koşulların dikkate alınması ile uygulanan yüksek performanslı bir duvar detayı, sesin dolaylı olarak tavan arasında ilerlemesine engel olamayacaktır. Böylece, uygulanan duvarın ses yalıtım değeri, zayıf olan asma tavan ses yalıtım değerine kadar düşecektir. Öyleyse, bu tür uygulamalarda sistemin zayıf olan bileşen kadar ses yalıtımı sağlayabileceği dikkate alınmalı ve yapıda ses köprüsü oluşmasına engel olunmalıdır.

Yanlış : Ses düzeyi fazla ise sesin frekansı da düşüktür.

Doğru : Ses düzeyinin fazla olması durumunda frekans düşük ya da yüksek olabilir. Ses dalgalarının genliği, yani ses düzeyi sesin şiddetine göre belirlenmektedir.

Yanlış : Isı yalıtım malzemeleri aynı zamanda ses yalıtımı amacıyla da kullanılabilir.

Doğru : Isı yalıtım malzemelerinin bir kısmı (Örneğin; taş yünü) ses yalıtımı yapabilmektedir. Ancak ses yalıtımı için ses yalıtım malzemelerinin kullanılması gerekmektedir.

Yanlış : Gözenekli geçirgen malzemeler, iyi bir ses yutucusudur.

Doğru : Bu durum gözeneklerin durumu ile değişmektedir. İyi bir ses yutuculuk için gözenekli (Geçirgen) hacmin dışarıya açık olması şartı aranmaktadır. Gözenekler açık ve birbiri ile bağıntılı olmalıdır. Kapalı gözenekli malzemeler, örneğin poliüretan sert köpük, kauçuk köpüğü gibi malzemeler ısı yalıtımına uygun olsalar da ses yutucu olarak çok verimli değildir.