Bonus Taş Yünü

Taş Yünü Isı Yalıtımı

Yanlış: Isı yalıtım malzemeleri aynı zamanda ses yalıtımı da yapar.

Doğru: Isı yalıtım malzemelerinin bir kısmı ses yalıtımı yapabilmektedir. Ancak ses yalıtımı için ses yalıtım malzemeleri önerilmektedir.

Yanlış: Dış cephede kullanılan ısı yalıtım malzemeleri yanıcıdır.

Doğru: Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan yalıtım levhaları, şartnamelerce belirlenmiş ‘Yangın Dayanım Sınıfları’na göre üretilir.

Yanlış: Çatımı Broof malzeme ile kaplarsam yangına karşı güvenliğimi sağlamış olurum.

Doğru: Diğer yapı elemanlarının yangın yalıtımı gibi çatı için de 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen, dayanımı sağlayan belgeli yalıtım ürünleri kullanılmalıdır.

Yanlış: Yanıcılık sınıfı A olan bir malzeme ile yangına dayanım sağlanır.

Doğru: Malzemenin yanıcılık sınıfı A da olsa, belgesi olmayan malzemenin herhangi bir dayanım değerine sahip olduğu söylenemez.

Yanlış: Yangının yayılması geciktirilemez.

Doğru: Yangın yalıtımı uygulamaları ile mevzuatlarımızda yer alan sürelerde yapılarda yangın dayanımı elde edilebilir.

Yanlış: Yapıda yangın merdiveninin bulunması, yangın yalıtım ihtiyacını ortadan kaldırır.

Doğru: Yangın merdiveni tehlike anında oldukça önemli bir eleman olsa da, yangın merdivenine ulaşabilmek daha önemlidir. Yapının stabilitesini koruyabilmesi açısından yangın merdivenine ulaşan kaçış yollarının yalıtılmış olması gerekir.

Yanlış: Evimizde suyla söndürme yapan bir sistem kurdurduğumuz için pasif yangın yalıtımı yaptırmamıza gerek yoktur.

Doğru: Suyla söndürme yapan sistemler “yangın yalıtımı” olarak nitelendirilemez. Tüm söndürme sistemleri yangından sonra devreye girmekte ve yangınla mücadelede önemli görevler üstlenmektedir. Buna karşılık yangın tedbirleri, sadece söndürme sistemleri gibi aktif önlemler ile sınırlı değildir. Binanın güvenli bir şekilde boşaltılabilmesi için kaçış yollarının yalıtılması, yangının yayılmasını geciktiren yalıtımlı yapı elemanlarının oluşturulması ve ısı etkisi ile binanın tümünün veya bir kısmının yıkılmasını engelleyen önlemlerin alınmasını sağlayan yangından pasif korunma önlemleri yapılarımızın yangına karşı savunma hattını, aktif önlemler ise hücum hattını oluştururlar. Bu nedenle yapısal olarak alınması gereken yalıtım önlemleri ile yangın söndürme, algılama, uyarı gibi yangın anında devreye giren aktif önlemler olarak düşünülmelidir.

Yanlış: Yangın, 30 dakika içinde tüm daireyi sarar, duvarlar yangını geciktirmekte etkili değildir.

Doğru: Yangın yalıtımına sahip yapılarda, 30-180 dakika arası yangın dayanımı elde edilebilir. Böylece yangından korunarak, insanların yapıdan uzaklaşabilmesi için yeterli süre sağlanır.

Yanlış: Elektrik, havalandırma ve su tesisatlarında yangın ile ilgili önlem alınmasına ihtiyaç yoktur.

Doğru: Yangın güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler, yapının tüm elemanlarına uygulanmalıdır. Yangına dayanıklı duvar ve döşemelerin içinden geçen tesisatlar ve geçiş bölgeleri de önlem alınması gereken bölgelerdendir.

Yanlış: Asansör kuleleri ve makine dairelerinde yangına dayanıklı olma şartı aranmaz.

Doğru: Asansör sistemleri TS 10922’ye göre imal edilmelidir. Asansör kuleleri ve makine dairesinin yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı, yanıcı olmayan malzemeden yapılması gerekir.

Yanlış: Yangın yalıtım malzemelerinin teknik detayı bilinmeden fiyatına göre seçilebilir.

Doğru: Yalıtım malzemeleri, endüstriyel ve depolama amaçlı binalar dışında, sağlık hizmeti amaçlı yapılarda ve kullanıcı yükü binden fazla olan bütün yapılarda, 100 ve daha fazla odalı oteller, moteller ve yatakhanelerde, penceresiz yapılar ve yer altındaki yapılarda, yüksek binalarda; kuvvetli akım besleme ve dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taşıyıcılarda yangın yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemelerden olmalıdır.