Bonus Taş Yünü

Bonus Taş Yünü

Taş yünü volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi mineral, inorganik taşların 1400-1500°C arasında ergitilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve yüzde 97 oranında doğal elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir.

Lifli yapısının tüm katmanlarına uygulanan özel işlemler sonucu elde edilen doymuş yapıdaki taş yünü, iyi bir su itici olarak davranış gösterirken sahip olduğu buhar geçirgenliği sayesinde nemin bina içerisinde tutunmasını engeller. Taş yünü ile yalıtılmış yapılar daha sağlıklı ve konforlu hale gelir. Taş yünü boyutsal kararlılığı sayesinde sıcaklık değişiminden etkilenmez. Uzun lif yapısı sayesinde, kesim ve laminasyonda, düzgün kenar ve yüzeye sahip ürün elde edilmesine olanak sunar.

Bonus Taş Yünü üretim tesisi, sahip olduğu ileri teknolojisi ile rakiplerinden ayrışmaktadır:

  • Ham maddenin ergitilmesinde açığa çıkan yüksek oranda sıcak yanmamış hava geri besleme ile üretim sürecinde tekrar kullanılarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı azaltılmaktadır.
  • Ergitme fırınında biriken safsızlıklar özel bir teknoloji ile ayrıştırılmaktadır. Süreçte tercih edilen bu ileri teknoloji, bir taraftan ürün içerisindeki şut (Elyaflaşmamış taş) miktarını minimum değerlere düşürürken diğer taraftan da ürün kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılmasına imkân sunmaktadır.

Bonus Taş Yünü, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir. Süreçte üretilen taş yününün yoğunluğu ile elyafların yönü ve tercih edilen bağlayıcı reçine tipi Bonus Taş Yünü'nün mekânik özelliklerini üstün kılmaktadır.