Bonus Taş Yünü

Bonus Taş Yünü

Taş yünü; volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi mineral, inorganik taşların 1400-1500°C arasında ergitilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve yüzde 97 oranında doğal elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Taş yünü lif çapları 3 – 5 mikron olup, yoğunlukları 40 – 200 kg/m3 arasındadır.

Bonus Taş Yünü üretim tesisi, sahip olduğu ileri teknolojisi ile rakiplerinden ayrışmaktadır:

 • Ham maddenin ergitilmesinde açığa çıkan yüksek oranda sıcak yanmamış hava geri besleme ile üretim sürecinde tekrar kullanılarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı azaltılmaktadır.
 • Ergitme fırınında biriken safsızlıklar özel bir teknoloji ile ayrıştırılmaktadır. Süreçte tercih edilen bu ileri teknoloji, bir taraftan ürün içerisindeki şut (Elyaflaşmamış taş) miktarını minimum değerlere düşürürken diğer taraftan da ürün kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılmasına imkân sunmaktadır.
 • 1000°C üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı sayesinde de TS EN 13501-1’e göre A sınıfı “yanmaz malzeme” olarak yapılarda tam yangın güvenliği sağlar.
 • Lifli yapısı nedeniyle ses titreşimlerini ısı enerjine dönüştüren Kaya yünü dış ortamda ve yapı içerisinde oluşan ses dalgalarını absorbe eder.

Taş Yünü Özellikleri

Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde boyutlarında bir değişme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.

Lifli yapısının tüm katmanlarına uygulanan, özel işlemler sonucu elde edilen doymuş yapıdaki Taş Yünü iyi bir su itici olarak davranış gösterirken, sahip olduğu buhar geçirgenliği sayesinde nemin bina içerisinde tutunmasını engeller. Taş Yünü ile yalıtılmış yapılar daha sağlıklı ve konforlu hale gelir. Taş Yünü, boyutsal kararlılığı sayesinde sıcaklık değişiminden etkilenmez. Uzun lif yapısı sayesinde, kesim ve laminasyonda, düzgün kenar ve yüzeye sahip ürün elde edilmesine olanak tanır.

 • Ham maddenin ergitilmesinde açığa çıkan yüksek oranda sıcak yanmamış hava, geri besleme ile üretim sürecinde tekrar kullanılarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı azaltılmaktadır.
 • Ergitme fırınında biriken safsızlıklar, özel bir teknoloji ile ayrıştırılmaktadır. Süreçte tercih edilen bu ileri teknoloji bir taraftan ürün içerisindeki şut (elyaflaşmamış taş) miktarını minimum değerlere düşürürken, diğer taraftan da ürün kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılmasına imkan sunmaktadır.
 • İleri üretim teknolojisi sayesinde üretilen uzun lif yapısıyla, bünyesinde hapsettiği havanın dağılımı ve dış koşullardan ayrımını daha iyi sağlayarak, düşük ısı iletkenlik değeri ile mükemmel ısı yalıtımı sunmaktadır. Gürültü ve titreşimi emerek, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratmaktadır.
 • Dünyada hali hazırda kullanılan enerjinin %70’e yakını fosil yakıtlardan elde edilmekte ve toplam enerjinin %40’ı bina ve konutlarda kullanılmaktadır. %50’ye varan enerji tasarrufu sağlayan ve diğer yandan atmosfere salınan CO2 miktarını düşüren Taş Yünü, finansal açıdan önemli bir katkı sağlarken, küresel ısınmanın da önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Taşyünü mükemmel termal koruma ile kış mevsiminde soğuğun, yaz mevsiminde de sıcağın konutların, ofislerin ve sanayi tesislerinin içine sızmasını engeller.
 • 1000°C’ın üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı ile standardına göre A1 sınıfı hiç yanmaz malzeme olarak yapılarda tam yangın güvenliği sağlamaktadır. Şilte ve levha tipi ürünler TS 901-1 EN 13162 Standardına uygun olarak imal edilmektedir.
 • Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut, yoğunluk ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir. Süreçte üretilen taşyününün yoğunluğu ile elyafların yönü ve tercih edilen bağlayıcı reçine tipi mekanik özelliklerini üstün kılmaktadır.


Bonus Taş Yünü Kullanım Alanları

Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Çatıl izolasyonunda, dış cephe mantolamada , ara bölme duvarlarda, yüzer döşemelerde, kazan ve tesisat yalıtımı olmak üzere birçok farklı alan ve sektörde tercih edilen taş yünü ısı yalıtım levhaları, ısı değişimlerine karşı sahip olduğu boyutsal kararlılık, bina ömrünce böcek, mikroorganizma, çürüme, küf tutma ve paslanma gibi dış etkenlere karşı yapıları bir zırh gibi korur.

Isı Yalıtımında Taş Yünü Avantajları

 • Yapıların çatı, cephe, döşeme, ara bölme duvar, kapı ve pencerelerinde meydana gelen yalıtımsız durumlardaki ısı kayıplarını büyük oranda azaltır.
 • Yapılara taşyünü ile yalıtım uygulaması yapıldığında, ortamın mevcut 22°C oda sıcaklığının, -10°C’deki dış ortam sıcaklığı karşısında 20.5°C hissedilmesini sağlayarak ortamın konfor şartlarının devam etmesine yardımcı olur.
 • Yapılan yalıtım ortam sıcaklığını korurken, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapılmasını sağlar.
 • Düşük ısıl iletkenlik katsayı değeri ile ortam sıcaklığının konforlu hissedilmesini sağlayarak, geniş kullanım sıcaklık aralığına sahip olması ürünün yapının her alanında kullanılmasının yanı sıra sanayi tesislerinde, gemi sanayisinde ve sandviç panel uygulamalarında da kullanım avantajını oluşturur.

Ses Yalıtımında Taş Yünü Avantajları

 • Hava geçirgen ve esnek bir malzeme olduğu için ses, ısıya dönüştürülerek yok edilmektedir.
 • Yüksek frekanslı gürültülerin azaltılmasında oldukça etkilidir.
 • Hava geçirme direncinin artırılması (Taş Yünü yoğunluğunun arttırılması) ile orta ve yüksek frekanslardaki ses yutma kabiliyetinde artış meydana getirmektedir

Yangın Yalıtımında Taş Yünü Avantajları

 • Yapılarda, araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımına ek olarak yangın durdurucu görevine sahiptir. Bağlayıcısız olarak dayanım sıcaklığı üst sınırı 750°C (geçici süreler için 1000°C), organik bağlayıcılarla 650°C’dir.
 • A1 sınıfı hiç yanmaz bir yalıtım malzemesi olup, REI180’e kadar yangın güvenliğinin önem verildiği konstrüksiyonlarda güvenle kullanılabilmektedir. Yangın yalıtımında kullanılabilen tek yapı malzemesi taşyünüdür.