Bonus Taş Yünü

Bonus Taş Yünü

Bonus Taş Yünü

Kaya yünü olarak da isimlendirilen taş yünü; volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi mineral, inorganik taşların 1400-1500°C arasında ergitilip, elyaf haline getirilmesi sonucunda elde edilir. Yüzde 97 oranında doğal elyaf içeren, yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Taş yünü lif çapları 3 – 5 mikron olup, yoğunlukları 40 – 200 kg/m3 arasındadır.

Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, çeşitli kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Bonus Taş Yünü Ürün Kataloğu

Ürün kataloğunu indirmek için tıklayın.


Taş Yünü Özellikleri

 • Isı, ses ve yangın yalıtımı sağlar.
 • Isı iletkenlik katsayısı (λ) 0,036 W/mK ile 0,040 W/mK arasındadır.
 • İnorganik yapısı sayesinde bakteri üretmez.
 • Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde boyutlarında bir değişme olmaz.
 • Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz.
 • Lifli yapısının tüm katmanlarına uygulanan, özel işlemler sonucu elde edilen doymuş yapıdaki Taşyünü iyi bir su itici olarak davranış gösterirken, sahip olduğu buhar geçirgenliği sayesinde nemin bina içerisinde tutunmasını engeller.
 • Taşyünü ile yalıtılmış yapılar daha sağlıklı ve konforlu hale gelir.
 • Uzun lif yapısı sayesinde, kesim ve laminasyonda, düzgün kenar ve yüzeye sahip ürün elde edilmesine olanak tanır.
 • 1000˚C sıcaklığa dayanabilmesi sayesinde yangın yalıtımında büyük rol oynar.
 • Elyaflar sayesinde ses yalıtımı sağlar.
 • A1 sınıfı yanmaz malzemedir. (TS EN -13501)

Taş Yünü Kullanım Alanları

Başta ısı ve ses yalıtımı olmak üzere; yangın yalıtımı, rutubet ve nem yalıtımı gibi inşaat, tesisat ve gemi sanayinin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda kullanılmaktadır. 

 • Dış cephe ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında kullanılır.
 • Bölme duvarlarında ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılır.
 • Sandviç panel sistemlerde ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılır.
 • Gemi inşasında su itici özelliği olduğundan kullanılır.
 • Çelik kapıların içlerinde yangın yalıtımında kullanılır. 
 • Endüstriyel tesislerde ısı ve yangın yalıtımında kullanılır.

Isı Yalıtımında Taş Yünü Avantajları

 • Yapıların çatı, cephe, döşeme, ara bölme duvar, kapı ve pencerelerinde meydana gelen yalıtımsız durumlardaki ısı kayıplarını büyük oranda azaltır.
 • Yapılara taşyünü ile yalıtım uygulaması yapıldığında, ortamın mevcut 22°C oda sıcaklığının, -10°C’deki dış ortam sıcaklığı karşısında 20.5°C hissedilmesini sağlayarak ortamın konfor şartlarının devam etmesine yardımcı olur.
 • Yapılan yalıtım ortam sıcaklığını korurken, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapılmasını sağlar.
 • Düşük ısıl iletkenlik katsayı değeri ile ortam sıcaklığının konforlu hissedilmesini sağlayarak, geniş kullanım sıcaklık aralığına sahip olması ürünün yapının her alanında kullanılmasının yanı sıra sanayi tesislerinde, gemi sanayisinde ve sandviç panel uygulamalarında da kullanım avantajını oluşturur.

Ses Yalıtımında Taş Yünü Avantajları

 • Hava geçirgen ve esnek bir malzeme olduğu için ses, ısıya dönüştürülerek yok edilmektedir.
 • Yüksek frekanslı gürültülerin azaltılmasında oldukça etkilidir.
 • Hava geçirme direncinin artırılması (Taşyünü yoğunluğunun arttırılması) ile orta ve yüksek frekanslardaki ses yutma kabiliyetinde artış meydana getirmektedir

Yangın Yalıtımında Taş Yünü Avantajları

 • Yapılarda, araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımına ek olarak yangın durdurucu görevine sahiptir. Bağlayıcısız olarak dayanım sıcaklığı üst sınırı 750°C (geçici süreler için 1000°C), organik bağlayıcılarla 650°C’dir.
 • A1 sınıfı hiç yanmaz bir yalıtım malzemesi olup, REI180’e kadar yangın güvenliğinin önem verildiği konstrüksiyonlarda güvenle kullanılabilmektedir. Yangın yalıtımında kullanılabilen tek yapı malzemesi taşyünüdür.

Sıkça Sorulan Sorular

+Yapılarda yalıtım yapılması zorunlu mudur? Yalıtım yapılmasındaki amaç nedir?

-Yapılarda yalıtım yapılması zorunludur. Yalıtım yapılmasının amacı, ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı ve ülke geneli enerji ihtiyacını minimuma indirerek ekonomiye katkı sağlamaktır.

+Hangi ısı yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılmalı?

-2015 yılında yenilenen Yangın Yönetmeliği esaslarına göre dış cephelerde kullanılacak yalıtım malzemesi, bina yüksekliği 28,5 m ve üzerindeki binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden kullanılması gerekmektedir. Bonus Taş Yünü yalıtım malzemesi Hiç Yanmaz özelliği ile can güvenliğinizi sağlar. Ayrıca rakiplerine göre düşük ısıl iletkenlik katsayı değerleri ile enerji kaybınızı azaltır.

+Isı yalıtım malzemeleri aynı zamanda ses yalıtımı da yapar mı?

-Isı yalıtım malzemelerinin bir kısmı ses yalıtımı yapabilmektedir. Ancak ses yalıtımı için ses yalıtım malzemeleri önerilmektedir.

+Isı yalıtım malzemeleri aynı zamanda ses yalıtımı amacıyla da kullanılabilir mi?

-Isı yalıtım malzemelerinin bir kısmı (Örneğin; taşyünü) ses yalıtımı yapabilmektedir. Ancak ses yalıtımı için ses yalıtım malzemelerinin kullanılması gerekmektedir.

+Üst komşumdan gelen gürültüye karşı ses yalıtımını nasıl yaptırmam gerekir?

-Ses yalıtımı yapılırken, gürültü problemlerinin çözümleri gürültünün bulunduğu yerde aranmalıdır. Çünkü gürültü yayıldıkça kontrol edilmesi zorlaşır. Üst komşunuzdan kaynaklanabilecek ayak sesleri ve darbe seslerine karşı yapılması gereken en etkin çözüm, komşunuzun döşemede önlem almasıdır. Komşunuzun uygulama yapmaması durumunda gürültü, duvar ve tavanınız vasıtasıyla yayılmış olacaktır. Komşunuzdan kaynaklanan gürültü sorununuzun çözülebilmesi için tavanda ve ortak kullanılan duvarlarda ses yalıtımı yaptırılmalıdır.

+Komşu yan dairenin gürültüsünü engellemek için nasıl bir çözüm gerekir?

-İki daireyi birbirinden ayıran komşu duvarların arasına ses yalıtımı uygulaması yaptırarak gürültüyü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri tercih edilerek profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır. Önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir.

+Dış cephede kullanılan ısı yalıtım malzemeleri yanıcı mıdır?

-Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan yalıtım levhaları, şartnamelerce belirlenmiş ‘Yangın Dayanım Sınıfları’na göre üretilir.

Bonus Taş Yünü Ürün Tipleri

Taş Yünü Mantolama Uygulaması
bonsu taş yünü çatı yalıtımı
taş yünü şilte