Bonus Shingle

Uygulama Detayları

Uygulama Detayları

 • Mertek aralıkları 61 cm aralıklarla ahşap ya da çelik konstrüksiyon gerektirir.
 • Merteklerin üzerine saçaktan başlayarak OSB ahşap yapı panelleri şaşırtmalı olarak çakılır.
 • OSB döşenmesi tamamen bittikten sonra tüm çatı etrafına damlalık profili çakılır.
 • Tüm çatıya Bonus XPS ısı yalıtım levhaları ve nem bariyeri serilir.
 • Yan saçakların damlalık profili çakılır.
 • Ön saçağa bir sıra Bonus Shingle başlangıç şeridi çakılır.
 • Bonus Shingle yaprakları saçaktan mahyaya doğru şaşırtılarak döşenir.
 • Her Shingle yaprağına en az dört adet çivi çakılır.
 • Mahyaya havalandırma elemanı tespit edilir.
 • Shingle’ın kendisinden kesilerek hazırlanan mahya elemanı hâkim rüzgarların ters yönünde havalandırma elemanının üstüne çakılır.
 • Çatı silikonu ile son rötuşlar yapılarak uygulama tamamlanır.
 • Shingle plakaları çakılarak döşenir. (En az yüzde 30 eğimli çatılarda)
 • Yüzde 30 ve daha düşük eğimli çatılarda Shingle altında bitümlü membran kullanılır ve Shingle plakaları alttaki bitümlü örtü ısıtılarak membrana yapıştırılmalıdır.
 • OSB ahşap yapı panelleri çalıştığı için paneller arasında 3-5 mm derz boşluğu bırakılır.
 • Eğimli beton çatı üzerine iskelet yapılmadan herhangi bir çatı kaplaması uygulanmaz.