Bonus Membran

BONUS Membran

Bonus Membran Şalumo

Bitüm esaslı su yalıtım örtülerinin yapıştırılması için gerekli sıcak alev elde etmeye yarayan alettir. Kısa ve uzun hortumlu olarak iki tipi vardır.

Bonus Membran Şalumo Kullanım Talimatları ve Uyarılar

 • Kullanılan şalumoların periyodik testleri yapılmalıdır.
 • Kullanılan şalumoların çek valfleri olmadan kullanılmamalıdır. Şalumoya bağlanan oksijen grubuna ve LPG tüpüne de çek valf takılması gerekmektedir.
 • Kullanılan şalumoya bağlanan oksijen ve tüp gaz kısımları kaçırmamalıdır. Kaçıranlar kullanılmamalıdır.
 • Şalumoya bağlanan oksijen ve tüp gaz hortumlarında gaz kaçakları olmamalıdır.
 • Şalumoya bağlanacak oksijen ve tüp gaz hortumu iyice şalumoya kelepçe ile bağlanmalı, gaz kaçırmamaları gerekmektedir.
 • Oksijen hortumu mavi renkli olmalı ve tüp gaz hortumu da kırmızı renkli olmalıdır. Maviyi tüp gaza, kırmızı oksijene bağlanmamalıdır.
 • Kullanılan oksijen kolektörü de mavi renkli olmalıdır. Kolektöre bağlanan ana oksijen hortumu da mavi renkli olmalıdır.
 • Kullanılan oksijen ve tüpgaz hortumlarının gaz kaçırmadıklarına dikkat edilmelidir. Delik ve yırtık yerler tamir edilmelidir.
 • Kullanılan şalumolar, her molada kapalı alanlardan dışarı çıkartılmalıdır. Her molada oksijen ve tüp gaz hortumları da kapalı alanlardan dışarı çıkartılmalıdır. Oksijen ve tüp gaz tüpleri kapatılmalıdır.
 • Tüp gaz elektrik ve kaynak kablolarından, oksijen kolektöründen en az 3 metre uzakta olmalıdır.
 • Şalumolar tüp gaz üzerine konulmamalıdır.
 • Kesim işlerinde kullanılacak hortumlar bu iş için üretilmiş olacak, hava ve su hortumları kesim için kullanılmayacaktır.
 • Şalumolar tüp gaz ve oksijen hortumundan söküldükten sonra oksijen ve tüp gaz hortumları toplanmalıdır.
 • Sıcak çalışma yapılırken tüp gaz ve oksijen hortumu üzerine değil hortumun ters istikametine doğru kesim yapılmalıdır.
 • Sıcak çalışma yapılırken çıkan çapaklar oksijen kolektörü ve tüp gaz tüpleri üzerine gelmemelidir.
 • Ateşlenebilir maddeler, özellikle yağlar oksijenden uzak tutulmalıdır.
 • Ventil ve aksamlarını kendiniz değiştirmemelisiniz.
 • Tüpleri kullanırken ve naklederken herhangi bir darbeye maruz bırakılmamalıdır.
 • Kapaksız tüp nakledilmemelidir.
 • Tüpün üzerine tüp cidarını zedeleyecek şekilde yazı yazılmamalıdır.
 • Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışığına karşı korunmalıdır.
 • Sıkıştırılmış hava yerine hiçbir zaman oksijen kullanılmamalıdır.
 • Tüpleri kullanırken ve bekletirken daima dik tutulmalıdır.
 • Tüp içindeki gaz tamamen kullanıldıktan sonra, ventili sıkıca kapatılmalı ve tüp başlığı vidalanmalıdır.
 • Başkasının yangın sahasına girmesini engellenmelidir.