Bonus Membran

Üretim Teknolojisi ve Standartları | Bonus Membran

Üretim Teknolojisi ve Standartları | Bonus Membran

“Bonus” markalı polimer esaslı termoplastiklerle bitümün modifiye edilerek, taşıyıcı donatılarla birlikte üretilen bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bitümlü örtülerde taşıyıcı olarak polyester keçe veya cam tülü kullanılmaktadır. Taşıyıcılar, bitümlü su yalıtım örtülerinin yapı hareketleri ve karşıladığı yükler karşısında mekanik dirençlerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Polimerler ile modifiye edilmiş bitüm, farklı çekme, kopma ve yırtılma dayanımına sahip, polyester keçe ya da cam tülü taşıyıcılar kullanılarak nihai özelliklerine ulaşmaktadır. Taşıyıcı özellikleri ile doğru orantılı olarak çok farklı detaylarda ve iklim şartlarına uyumlu, uygulama ve kullanım kolaylığı sunarken, bitümlü membranı diğer su yalıtım malzemelerinden ayıran önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bonus Membran, yapısını güçlendirici yüksek sıcaklık ekipmanları gerektiren mühendislik polimerler içermektedir. Bitümün, fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirmek için polimer katkı malzemeleri stiren bütadien stiren (SBS) veya ataktik polipropilen (APP) kullanılır. Eryap Grup membran üretim prosesinde, bitüm; batch reaktörlerde proses kontrol panellerinden tüm parametreleri kontrol edilerek polimerlerle modifiye edilir. Membranın su yalıtımı özelliğini sağlayan temel aşama olan bitüm modifikasyonunun gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm hammaddeler, bilgisayar destekli proses tartım sistemi ile kontrol edilerek formülasyon oluşturulur. Üretim prosesinde yer alan CSTR reaktöre transfer edilmeden önce kendi bünyesinde yer alan kalite kontrol laboratuvarlarında modifiye edilmiş bitüm karışımının tüm kimyasal analizleri gerçekleştirilir. Onaydan geçen karışımlar, tam otomasyon ile çalışan transfer ünitesi vasıtasıyla ana üretim ünitesine gönderilir. Ana üretim ünitesinde tüm verimlilik ve nihai ürün parametreleri sürekli olarak bilgisayar kontrolünde takip edilmektedir.

Eryap Grup membran üretim tesisinde, üretimin bütün aşamalarında proses ve kalite kontrol süreçleri oluşturulurken, bütün veriler kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca otomatik zaman ayarlı etiketleme sisteminin de yardımıyla ürünlerin izlenebilirliği sağlanabilmektedir.

Sahip olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme alt yapısı sayesinde, müşteri beklentileri ve her türlü özel ürün taleplerine yanıt verebilmektedir. Ar-Ge departmanında sürekli olarak yeni ürün, alternatif formülasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde geliştirilen ürünler piyasaya arz edilmektedir.

Çatı kaplamalarında kullanılan Bonus Focus Membran arduazlu ürünleri akretide laboratuvar tarafından onaylanmış, dış yangın performansı özelliklerinin tüm gereklerini taşıyan Broof test raporlarına sahiptir. “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik” kapsamında çatı kaplamalarının Broof sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekliliğini yerine getirmektedir.

Üretim döngüsünde enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedefleyen Eryap Grup, ürünleri ile enerji tasarrufuna geniş anlamda katkıda bulunmasının yanı sıra ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasını desteklemektedir. Bu kapsamda çevreyi korumaya yönelik tüm platformları ve mevzuatları yakından takip etmektedir.

Bonus Membran, TS EN 13707 “Su yalıtımı için esnek levhalar - Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar - Tanımlamalar ve özellikler”, TS EN 13969 "Su yalıtımı için esnek levhalar - Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları - Tanımlamalar ve özellikler" ve TS 11758-1 “Polimer bitümlü örtüler - Su yalıtımı için - Eritme kaynağıyla birleştirilerek kullanılan – Bölüm 1: Özellikler" standartlarına uygun olarak fabrika üretim kontrolü (FPC) prosedürleri baz alınarak üretilmektedir. Ayrıca bu standart kapsamında akredite laboratuvarlardan onaylı test raporlarına istinaden düzenlenmiş, CE sertifikası ve TSE belgesine sahiptir.

Üretimden satışa kadar tüm süreçlerinde ISO 9001 ve ISO 14001 Standartları'na göre denetlenen kalitesi ile ideal su yalıtımını sağlamaktadır.

Bonus Membran, ulusal ve uluslararası tescilli bir marka olmanın tüm gereklerini sağlarken, sahip olduğu CE sertifikası ile uluslararası pazarda haklı yerini almıştır. Çeşitli ülkelere ihraç edilen Bonus Membran ürünleri, AB normlarına uygunluk anlamına gelen EN standartlarına sahiptir.