Bonus Membran

Doğru Bilinen Yanlışlar

Yanlış : Toprak altı temel perdelerin üzerine koruyucu tabaka uygulamadan toprak dolgusu yapılmasının su yalıtımına zararı vardır.

Doğru: Temel perde su yalıtımı, toprak dolgu yapılmadan önce mutlaka koruma altına alınmalıdır. Potansiyel suyun perdeden uzaklaştırılması, yapı güvenliği için gereklidir.

Yanlış : Geniş beton yüzeylerde hareket ve çatlama riski olmadığı için, kullanılacak su yalıtım malzemesinin esnek kullanılması gerekli değildir.

Doğru: Geniş alanların su yalıtımında esnek ve çatlak köprüleme özelliğine sahip malzemeler tercih edilmelidir.

Yanlış : C30 betonların kullanıldığı yapılarda su yalıtımı yapmak gerekli değildir.

Doğru: Betonlardaki su geçirimsizliğinin beton mukavemeti ile doğrudan ilgisi yoktur. Su, beton içerisindeki kılcal boşluklardan geçer. Pratikte boşluksuz beton yapmak hemen hemen olanaksızdır. Her tür betona su yalıtımı yapılmalıdır.

Yanlış : Sadece basınçlı su tıkama harçlarının kullanıldığı yapılarda su yalıtımı yeterlidir.

Doğru: Basınçlı su tıkama harçları, tek başına su yalıtım yapmaya yeterli değildir. Üzerine tekrar uygulama yapılmadığında su basıncı ile zamanla mukavemetini yitirebilir ve sızıntılar gerçekleşebilir.

Yanlış : Yüzeyde su birikintisi varsa bile, şalumo ile bitümlü membran yapıştırılabilir.

Doğru: Şalumo ile bitümlü membran uygulaması, öncesinde yüzeylerin temizlenmesi, kurutulması ve astarlanması gereklidir.

Yanlış : Binanın zemini su almıyorsa su yalıtımı uygulanmasına gerek yoktur.

Doğru: Bina zemininden su çıkmasa da temellere mutlaka su yalıtımı yapılması gereklidir. Yağmur suları da temellere ve temellerde bulunan betonarme donatıya (Demir) zarar verir.

Yanlış : En üst katta oturuyorsam sadece dairemin bulunduğu bölüme su yalıtımı yaptırmam yeterlidir.

Doğru: Su yalıtımı bina terasının bütününe uygulanır. Münferit noktalara yapılan uygulamalar sorunu çözemez.

Yanlış : Terasa toprak dökerek çiçek yetiştirilmek istenirse, terasa uygulanacak drenaj sistemi, su sızma problemine çözüm sağlanabilir.

Doğru: Teraslarda yeşil örtü oluşturulması için yalnız drenaj sistemi yeterli değildir, uygun su yalıtımı ve filtrasyon sistemi oluşturulması gereklidir. Bitki köklerine dayanıklı, uygun kalınlıkta su yalıtım malzemeleri ile bir sistem oluşturulmalıdır.

Yanlış : Çatıda tahta döşeme üzerine yalnızca shingle uygulamak yeterlidir.

Doğru: Çatıda yalnız shingle veya kumlu membran uygulaması yeterli olmaz. İlk kat olarak çatı boşluğunun havalandırılması ve bitümlü su yalıtım örtüsü üzerine shingle uygulaması yapılmalıdır.

Yanlış : Bina kuzey cephesinden su alıyor ve iç cephelerde rutubetlenme var. Dışarıdan zift sürmek sorunun çözülmesinde yeterli olur.

Doğru: Binaların kuzey cephelerine sadece zift türevi ürünler sürmek doğru bir uygulama değildir. Dış cephelerde su ve ısı yalıtımı birlikte yapılarak çözüm sağlanmalıdır.

Yanlış : Grobeton üzerine XPS uygulaması yapılırsa, su yalıtımı da sağlanabilir.

Doğru: XPS ürünler, yalnız ısı yalıtım amacı ile kullanılır, su yalıtımına bir faydası yoktur. Su yalıtımı, bitümlü membran gibi esnek malzemeler ile ayrıca yapılmalıdır.

Yanlış : Su yalıtımının bize enerji tasarrufu olarak bir faydası olmayacaksa, binalarda yapılması gerekli değildir.

Doğru: Su yalıtımı enerji tasarrufu sağlamayabilir. Fakat korozyona karşı ciddi bir koruma yapacağından depremlere karşı yapının daha güçlü kalmasını sağlayacaktır.

Yanlış : Su depolarında iyi bir su yalıtımı yapılmışsa soğuk derzlerde de ekstra yalıtım yapılması gerekli değildir.

Doğru: Basınçlı suyun yalıtıma ilk olarak uyguladığı kuvvet soğuk derzlerdendir. Bu nedenle bu noktaların yalıtım bantları ile takviye edilmesi, yalıtım bütünlüğü açısından çok önemlidir.

Yanlış : Bitümlü membranlar uygulandıktan bir süre sonra, özellikle şiddetli yağışlarda az da olsa su geçirebilir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, teknik kataloglarında ve TS11758-2’de belirtilen şekilde uygulanması halinde kesinlikle su geçirmez.

Yanlış : Bitümlü membranlar hava sıcaklığı 0°C’nin altına düşünce çatlar.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları modifiye bitüm kullanılarak üretildiği için soğukta çatlamaz. Kullanım yerine bağlı olarak -5°C, -10°C ve -20°C’ye dayanıklı olarak üretilir. Ancak pratikte çok daha düşük sıcaklıklarda bile çatlamaz.

Yanlış : Bitümlü su yalıtım membranı, her yerde tek kat olarak uygulanır.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, temellerde ve teras çatılarda en az iki kat olarak uygulanır. Yüzde 5’ten daha fazla eğimli çatılarda istenirse tek kat 4mm bitümlü membranlar uygulanabilir.

Yanlış : Bitümlü su yalıtım membranlarına her yıl bakım yaptırılmalıdır.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları teknik kataloglarında ve TS11758-2’de belirtilen şekilde uygulanması halinde, uzun yıllar hiç bakım ve onarım gerektirmez.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları sadece binaların temellerinde ve çatılarında kullanılır.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, uygun detay hazırlanmak şartıyla yapıların suyu alabileceği her türlü alanda kullanılabilir. Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo, tuvalet gibi ıslak hacimler, bitümlü su yalıtım membranlarının genel kullanım alanlarıdır. Bununla birlikte, su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılarda, istinat duvarları, beton kanaletler, otoparklar ile yüksek gerilmelerin söz konusu olduğu otoyollarda, raylı sistemle taşımacılık yapılan yollarda, köprü-viyadük gibi yapılarda da su yalıtımı için bitümlü su yalıtım membranları kullanılmaktadır.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları, sadece teras çatılarda uygulanabilir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, teras çatılarda kullanılmasının yanı sıra her türlü eğimli çatılarda, tek kat mineralli veya aluminyumlu olarak ya da iki kat olarak uygulanabilir.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranlarının ek yerleri zamanla açılıp su alır.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, minimum 10 cm’lik bindirme yapılarak ek yerlerinden doğru bir şekilde yapıştırılmaktadır. Bu nedenle ek yerinin zamanla açılması mümkün değildir. Yapıştırılan kısım yekpare bir malzeme gibi davranır.

Yanlış: Çatımızın sadece kendi dairemize ait bölümüne su yalıtımı yaptırmak yeterli olur.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları ile su yalıtımı uygulaması, çatının tümüne uygulanmalıdır. Su yalıtımı yapılmayan yerden yalıtım yapılmış alana su girebileceği için tüm çatının su yalıtımının yapılması gerekir.

Yanlış: Su yalıtımının, binaların strüktürünün korunmasına katkısı yoktur.

Doğru: İnşaat aşamasında su yalıtımı yapılan binalarda zemine uygun inşaat tekniğinin gerçekleştirilmesi, uygun yapı malzemelerinin kullanılması ve binanın taşıyıcı kısımlarına kullanım sırasında zarar verilmemesi durumunda su yalıtımı uygulamaları, binaların özellikle depreme karşı dayanıklılığını korumasını sağlar.

Yanlış: Bitümlü su yalıtımı uygulamaları, bu işten anlayan herhangi bir ustaya yaptırılabilir.

Doğru: Bitümlü su yalıtımı uygulamaları, bu işin uzmanı olan ve MEB sertifikasına sahip ustaların bulunduğu firmalara yaptırılmalıdır.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları, çelik çatılarda da uygulanamaz.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, ahşap ve çelik çatılı yapılarda yaygın şekilde uygulanmaktadır.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları, kimyasal maddelere dayanıklı değildir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, birçok kimyasal maddeye farklı sıcaklık ve konsantrasyonda dayanıklılık gösterir. Bitümlü su yalıtım membranlarının kimyasal maddelere dayanıklılık ile ilgili bilgilerine, TSEN 13969 Çizelge A1’den ve TSEN13707 Çizelge C1’den ulaşılabilir.

Yanlış: Bitümlü su yalıtımı uygulamasının yapılacağı yüzeye astar gibi herhangi bir malzeme sürmek gerekli değildir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, beton ve sıvalı yüzeylere uygulanmadan önce astar sürülmeli ve membran uygulaması astar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Ahşap yüzeylere ve düzgün metal yüzeylere, yüzeylerin kuru, yağsız ve tozsuz olması şartı ile astar sürülmeden uygulama yapılabilir.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım memranlarının kullanım süresi sınırlıdır.

Doğru: Kullanım yerine uygun olarak seçilen ve teknik detaylarına uygun şekilde yapıştırılan bitümlü su yalıtım membranları, yapı kullanım ömrü boyunca performansını kesintisiz devam ettirmektedir.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları kullanarak, su yalıtımı için kesin çözüm elde edilebilir mi?

Doğru: Uygulanacak detaya uygun bitümlü su yalıtım membranı, yalıtımı tamamlayıcı doğru aksesuar seçimi ve kaliteli işçilikle kesin çözüm elde edilir.

Yanlış: Mineral kaplı bitümlü su yalıtım örtülerinin mineral rengi 1-2 yıl içinde solar ve membran siyahlaşır.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranlarında kullanılan mineraller boyandıktan sonra yüksek ısıda kurutulduğu için açık hava şartlarında güneş ışığı altında renklerinde gözle hissedilebilecek oranda solma olmaz. Ancak çevre etkisi ile mineraller üzerine oluşacak tozlanma ve kirlenme etkisi rengin orijinalliğini etkileyebilir.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları çok sıcak havalarda erir ve çatıdan damlamalar olur.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları şalumo alevi ile eritilerek uygulanır. Uygulama sırasında erime sıcaklığı en az 250°C‘dir. Gölgedeki sıcaklığın 50-55 °C'ye ulaştığı en sıcak iklim şartlarında bile çatı yüzeyindeki sıcaklık 80-85 °C’den fazla olmadığından çatı üzerine uygulanmış olan bitümlü su yalıtım membranları sıcaklık etkisiyle yumuşama gösterebilir. Ancak bu durum yüzeyinin bozulmasına ve damlamaya neden olmaz.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları üzerinde gezilemez.

Doğru: Sürekli olmamak kaydıyla bakım, onarım vb. amaçlarla mineralli bitümlü su yalıtım membranları ve su yalıtım örtülerinin üzerinde yürünebilir. Ancak bitümlü su yalıtım membranları üzerine lastik tabanlı bir ayakkabı ile çıkılmalı ve yürüme esnasında bitümlü su yalıtım membranlarına hasar vermemeye özen gösterilmelidir. Ayrıca çok sıcak havalarda mineralli bitümlü su yalıtım membranları kaplanmış çatılar üzerine çıkılmamalıdır. Mutlaka çıkılması gerekiyorsa, gezilecek bölüm sulanarak soğutulduktan sonra çıkılmalıdır.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları istenen her yüzeye ilave bir işleme gerek kalmadan her iklim şartında uygulanabilir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, TS 11758/2’deki detaylarda belirtilen şekilde hazırlanmış beton ahşap vb. kuru, yağsız, tozsuz, temiz ve düzgün yüzeylere yağışsız bir havada uygulanmalıdır. Bitümlü su yalıtım membranları, uygulanacağı yerde +5°C'nin üzerindeki sıcaklıkta 24 saat bekletildikten sonra +5 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları ile temel uygulaması, temel derinliğine bağlı olmadan, iki kat 3 mm’lik membranla yapılabilir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları ile yapılan uygulamalarda malzeme kalınlıkları ve örtü kat sayısı TS 11758-2 uygulama standardında belirtilen aşağıdaki tabloya uygun olarak su ve zemin basıncına göre seçilmelidir.

Yanlış: Her tip yalıtım malzemesi temelde, terasta, çatıda, ıslak hacimlerde, su depolarında vb. yapının her yerinde kullanılabilir.

Doğru: Hiçbir malzeme bir diğerinin yerini tutmaz. Bitümlü membran ile içme suyu deposunun içinin yalıtımı yapılamayacağı gibi çimentolu sürme esaslı yalıtım malzemeleri ile temel bohçalama yalıtımları yapılamaz.

Yanlış: Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi betonda 100 cm derinliğe kadar kristal tabakası oluşturur.

Doğru: Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesinin betonda oluşturacağı kristal tabakası Türkiye'de şantiye ortamında dökülen betonlarda bir kaç cm'yi geçmez.

Yanlış: Hava yağışlı değilse su ve ısı yalıtımı yapılabilir.

Doğru: Sadece uygun sıcaklıklarda (>+5°C) su ve ısı yalıtımı yapılabilir.

Yanlış: Bitümlü membran malzemesi yatay olarak üst üste depolanabilir.

Doğru: Malzeme palet üzerinde, zemini düzgün bir alanda dik olarak depolanmalıdır.

Yanlış: Bitümlü membran ile su yalıtımı yaparken malzeme ek yerlerinin malzeme üzerindeki işaretli yerler göz önüne alınmadan ek yeri bindirmeleri yapılabilir.

Doğru: Bitümlü membranlar, işaretli noktalar göz önüne alınarak en az 10 cm bindirme yapılarak uygulanmalıdır.