Bonus Isı Yalıtım Sistemi

Uygulama Detayları

Uygulama Detayları

Uygulama Öncesi Hazırlıklar

Uygulamaya başlamadan önce binanın tüm cephelerinin yüzey bozuklukları, yatayda su terazisi ve düşeyde şakül kullanılarak belirlenmeli ve yüzey eğriliklerinin giderilmesi için kaba sıva yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olması, kaba sıvanın tozuma yapmamış olması gerekmektedir. Yeni yapılarda iç cephede yapılan sıva ve boya gibi imalatlar tamamlanmış, dış duvarlar tamamen kuru ve nemsiz olmalıdır. Uygulama esnasında direkt güneş ışığından, yağmur ve şiddetli rüzgâr gibi dış etkenlerden özel bir branda yardımı ile sistem korunmalıdır.

Su Basman Profili Montajı

Isı yalıtımına başlanacak seviye işaretlenmeli ve bu seviye bina dış yüzeyinde su terazisi ile taşınmalıdır. Yalıtım kalınlığına uygun su basman profilleri montaj vidaları ile duvara sabitlenir.

Taş Yünü Levhalarının Yapıştırılması

Hazırlanan yapıştırma harcı cephenin düzgünlüğüne göre iki farklı yöntem ile levhalara uygulanarak yapıştırma işlemi sağlanır. Eğer cephede 2 cm’e kadar yüzey bozuklukları var ise öbekleme yöntemi, yüzeyde hiçbir yatay ve düşey bozukluk yok ise taraklama yöntemi ile levhalar yapıştırılırlar.

Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

Taş yünü levhalarının yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübelleme işlemine geçilir. Taş yünü yalıtım levhalarına uygun olarak çelik çivili dübel kullanılır.

Yardımcı Profillerin Uygulanması

Köşe profili, denizlik uzatma profili, fuga profili gibi yardımcı profiller ihtiyaca göre uygulanır.

Sıva Harcı Uygulaması

Taş yünü levhalarının dübellenmesinin ardından 24 saat sonra sıva uygulamasına geçilir. Sıva dişli taraklı mala yardımı ile tüm cepheye uygulanır, sıva daha yaş iken sentetik donatı filesi, yukarıdan aşağıya bastırılıp gerilerek harcın içine gömülür.

Dekoratif Son Kat Kaplama Yapılması

Kuruyan sıvanın üzerine yüzeyin tozdan arındırılması ve tutuculuğun artması için tüm cephe yüzeyini tamamen örtecek şekilde astar uygulanmalıdır.