Bonus Isı Yalıtım Sistemi

Doğru Bilinen Yanlışlar

Yanlış: Bitümlü su yalıtım membranları istenen her yüzeye ilave bir işleme gerek kalmadan her iklim şartında uygulanabilir.

Doğru: Bitümlü su yalıtım membranları, TS 11758/2’deki detaylarda belirtilen şekilde hazırlanmış beton ahşap vb. kuru, yağsız, tozsuz, temiz ve düzgün yüzeylere yağışsız bir havada uygulanmalıdır. Bitümlü su yalıtım membranları, uygulanacağı yerde +5°C'nin üzerindeki sıcaklıkta 24 saat bekletildikten sonra +5 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Yanlış: Çok sıcak bir iklimde mantolama yapılması gerekli değildir.

Doğru: Mantolama ısı yalıtımı kışın ısıtma, yazın da soğutma için harcanan enerji ve yakıttan büyük oranda tasarruf sağlar. Yapıların ısınması için nasıl ki enerji harcanıyorsa, soğutulması ve serinletilmesi için belli bir miktar enerji harcanır. Sıcak bölgelerde gerekli olan bu elektrik enerjisi ısınma için ihtiyaç duyulandan yaklaşık üç kat daha pahalıdır. Bundan dolayı sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka mantolama (Isı yalıtımı) yapılmalıdır.

Yanlış: Binamızın duvarları gaz beton ile yapıldığı zaman ekstra bir ısı yalıtımı yaptırmamız gerekli değildir.

Doğru: Gaz beton, bir yapı malzemesi olup, belirli iklim bölgelerinde tek başına ısı yalıtım veya mantolama malzemesi olarak kullanılamaz. Kolon ve kirişler dâhil olmak üzere cephelerde, çatıda ve zeminde kullanılan tüm yapı malzemeleri ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı, kapı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtımlı cam üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

Yanlış: Binamız özellikle kuzey cephesinden soğuğu mekâna geçiriyor. Sadece kuzey cephesine mantolama yaptırılması binamızın ısı yalıtımı sorununun çözülmesini sağlar.

Doğru: Isı yalıtımının tek cephede yapılması ısı köprülerini meydana getirecek, ısı kayıpları iletim yoluyla yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde devam edecektir. Bu nedenle çatı, duvar, döşeme, konsol, kapı ve pencereler dâhil olmak üzere tüm yapı bileşenlerine ısı yalıtımı yapılmalıdır.

Yanlış: Isı yalıtımını tanıdığım herhangi bir sıva ya da boya ustasına da yaptırabilirim.

Doğru: Binanız mutlaka işin uzmanları tarafından incelenerek sorunun çözümüne yönelik, ısı yalıtımı uygulaması konusunda deneyimli yalıtım firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu firmalara İZODER aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Yanlış: Dış cepheye cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsak, ısı yalıtımı yaptırma ihtiyacımız ortadan kalkar.

Doğru: Kaplama malzemeleri ile ısı yalıtımı malzemeleri karıştırılmamalıdır. Isı yalıtımının sağlanabilmesi için kaplama malzemeleri ile dış cephe arasında sisteme uygun, doğru ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir.

Yanlış: Isı yalıtımı zamanla etkisini kaybeder.

Doğru: XPS ve taş yünü gibi malzemeler standartlara uygun bir şekilde üretilmiş, stoklanmış ve uygulanmışsa, ömürleri genel olarak bina ömrü kadardır.

Yanlış: Isı yalıtımı yaptırmak çok maliyetli bir uygulamadır.

Doğru : Isı yalıtımı, bina ömrünce performansını devam ettirdiği için ısı yalıtım uygulamaları orta ve uzun dönemde %50’lere varan tasarruf sağlayan avantajlı bir uygulamadır. Ayrıca sağlıklı bir mekân sağlayarak yaşam kalitesi artırmaktadır.

Yanlış: Konutumun dış duvarlarında ve çatısındaki kalınlıkları bütçeme göre belirleyebilirim.

Doğru: Konutunuzun dış duvarlarında ve çatılarında yalıtım kalınlıkları bölgesel olarak değişmekte ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları çerçevesinde yapılacak hesap yöntemi ile belirlenmektedir. TS-825 Standardı, bir binanın tasarım aşamasından başlayarak enerjiyi verimli kullanması için gerekli yalıtımların yapılmasını zorunlu hale getiren, yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını sınırlayan bir standarttır.

Yanlış: Binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu değildir ve binamıza uzun dönemde bir faydası olacağını düşünmüyorum.

Doğru: Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'ne (BEP) göre Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 1 Ocak 2011’den itibaren yürürlüğe girmiş olup, yeni binalar için zorunlu, mevcut binalar için ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. Konutunuzda yapılacak tüm yalıtım uygulamalarında uygun kalınlıktaki yalıtım ürünlerinin kullanımı ile yapının enerji tüketim ve sera gazı salım sınıflarında iyileştirici rol oynamasını sağlanacak ve bu bilgiler Enerji Kimlik Belgesi üzerinde belirtilerek binanın emlak değerinin de artmasına katkı sağlayacaktır. 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren EKB belgesi olmayan konutların ne satışı ne de kiralanması mümkün olacaktır.

Yanlış: Bitümlü su yalıtım örtüleri aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlar. Ekstra bir işleme gerek yoktur.

Doğru: Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı yapmaz, sadece su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.

Yanlış: Yapı malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olması ısı yalıtımı malzemesi olarak kullanılması için yeterlidir.

Doğru: Bir malzemenin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olmasının “ısı yalıtımı” için önemli bir unsur olmasına ek olarak, malzemenin yeterli kalınlığa da sahip olması gerekmektedir. Isı yalıtım hesaplamalarında Isıl Direnç, R (m2.K/W) değeri belirlenirken, ısıl iletkenlik + kalınlık değeri birlikte kullanılır. TS-825 de lambda(l) değeri 0,065 den düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tarif edilmektedir.

Yanlış: Yalıtım malzemeleri, binanın nefes almasını engelleyerek çürümesine sebep olur.

Doğru: Binanın nefes alması için dikkate alınması gereken ölçü μ değeri olup, değerlendirme μ değerine göre yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemeleri, yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı yapı elemanlarını dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden koruyarak, yapının ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunmasını sağlar. Yazın sıcak, kışın da soğuk ortamlar, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler de zamanla yapı elemanlarında çatlamaların ortaya çıkmasına neden olur. Mantolama ise bu çatlakların oluşmasını önleyerek, demir donatıda oluşabilecek korozyonun önüne geçilmesini sağlar.

Yanlış: Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı, yapı için yeterlidir.

Doğru: Sanıldığının aksine ısı kayıpları veya kazançlarına sadece cephe değil, çatı ve zeminden iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Yapının tüm cephelerine yapılması, gereken yalıtımın zemin ve çatıya da uygulanması önem taşımaktadır. Bina zemininin donatılı beton elemanı olması, zeminde ısı köprüsü etkisine ve yapı kolonlarında bulunan ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına neden olur.