Bonus Isı Yalıtım Sistemi

Bonus Isı Yalıtım Sistemi

Bonus Isı Yalıtım Sistemi

Dış Cephe Yalıtımında Kusursuz Çözüm

Dünyada uzun yıllardan beri kullanılan ve ülkemizde de ısı yalıtım işlemlerinde en çok tercih edilen sistem mantolamadır. Mantolama, yapıların dış yüzeylerinin boşluk bırakmadan ısı yalıtım levhaları kullanılarak kaplanması işlemidir. Bu işlem, yapıların yüzeylerine ısı levhalarının yapıştırılması, dübellenmesi ve sonrasında ise sıvama ve boyama işlemlerinin uygulanması ile yapılır.

Bonus Isı Yalıtım Sistemi Ürün Kataloğu

Ürün kataloğunu indirmek için tıklayın.

Bonus Isı Yalıtım Sistemi; ısı yalıtım levhasından yapıştırma harcına, mantolama dübelinden köşe profiline varıncaya kadar uygulama için ihtiyaç duyulacak tüm malzemeleri bir paket sistem olarak hizmetinize sunmaktadır.

Uzun Ömürlü: Bina ömrü süresince ilk günkü performansıyla enerji tasarrufu sağlar.

Hesaplı: Kış aylarında daha az yakıtla daha çok ısınmamızı sağlarken, yaz aylarında serinlemek için harcadığımız elektrik sarfiyatını azaltır.

Sağlıklı: Isı yalıtım sistemi uygulanmış binalarda ısıl konfor oluşur. Bu sayede binaların iç yüzeylerinde oluşan terleme ve bakteri üremesi önlenmiş olur.

Sağlam: Zaman içinde sıcak/soğuk, yağmur, donma ve rüzgar nedeniyle oluşan yüzey gerilmelerine karsı koyar. Duvar iç gerilmelerini, çatlakları, bina taşıyıcı sisteminin paslanmasını engeller ve deprem gibi doğal felaketlerde yapı hasarlarını önler.

Seçici: Binanın içinden/dışından gelip diğer yöne geçmeye çalışan su buharına izin verir, suyun geçmesini engeller. Bina dış cephesinde yer alan kolon, kiriş, perde duvar gibi bünyesinde, donatılar olan bina elemanlarının, ısı köprüsü oluşturmaları engellenmiş olur.

Kolay: Her türlü yüzeye ve ortam şartlarına rahatlıkla adapte edilebilir.

Mevsimsel: Kışın sıcak, yazın serin bir mekân elde edilir.

Çevreci: Daha az yakıt kullanılacağından çevre kirliliğini azaltır.

Hafif: Isı yalıtım sistemi hafiftir ve taşıyıcı sisteme yük bindirmez.


Bonus Isı Yalıtım Sistemi Ürün Tipleri

bonus taş yünü cephe yalıtımı