Haberler

Yalıtımsız Binaların Ekonomiye Yükü Yılda 12 – 15 Milyar Dolara Ulaşabiliyor!

ERYAP Grup CEO’su Emrullah Eruslu: “Enerji verimliliği odaklı ısı yalıtımı ulusal ekonomi açısından çok önemli” Ülkemizin 100 milyar seviyesine ulaşabilen ve yıllık yaklaşık 70 – 80 milyar dolar arasında gerçekleşen enerji ithalatının yaklaşık üçte biri binalarda tüketiliyor ve Türkiye’mizdeki binaların sadece yüzde 20'si yalıtımlı durumda. Yalıtımsız ya da yalıtımı doğru yapılmamış binaların ekonomiye yükü, yıllık 12 ila 15 milyar dolar düzeyine varabiliyor. Yalıtımsız binalar, ciddi enerji kayıplarının yanı sıra çevreye daha fazla sera gazı salınmasına da yol açıyor.


Yalıtım sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli tek Türk markası Bonus Yalıtım’ı bünyesinde barındıran Eryap Grup’un CEO’su Emrullah Eruslu, binalarda enerji verimliliği odaklı ısı yalıtımının ulusal ekonomideki önemini vurguladı. Türkiye’nin yıllık enerji ithalatının 2022 yılında 100 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Emrullah Eruslu, “Enerji fiyatlarının dünya genelinde tavan yaptığı 2022 yılında, Türkiye’nin enerji ithalatı 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Ülkemizin yıllık enerji ithalatı yaklaşık 70 ila 80 milyar dolar arasında gerçekleşiyor ve bu enerjinin yaklaşık üçte biri de binalarda tüketiliyor Net ithalatçısı olduğumuz enerjinin önemli bir kısmını da binalarda kışın ısınmak, yazın da serinlemek için tüketiyoruz, ancak bina stoğunun yüzde 80'ni enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenleme kapsamının dışında kalıyor. Ciddi enerji kayıpları yaşanıyor, çevreye daha fazla sera gazı salınıyor. Yalıtımsız ya da yalıtımı doğru yapılmamış binalardaki enerji kayıplarının ulusal ekonomiye yükü yıllık 12 ila 15 milyar dolar arasında hesaplanıyor” dedi.


Kentsel Dönüşüm Enerji Verimliliği için Önemli Fırsatlar Barındırıyor


Kaynakların verimli kullanımına dikkat çeken Emrullah Eruslu, “Jeo-politik risklerin küresel ekonomik koşulların sertleştirdiği bir dönemdeyiz. Tüm kaynaklarımızı tasarruflu ve en verimli şekilde kullanmamız, özellikle böyle zamanlarda büyük önem taşıyor. Enerji darboğazının Türkiye gibi enerji ithalatçısı ulusal ekonomiler üzerindeki yükü artarken, bir yandan da iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş kadar enerjinin verimli bir şekilde kullanımı da kritik hale geliyor. Tüm bunlar günlük hayatlarımızla ve aslen hayata eşdeğer bir kimliğe sahip yalıtım sektörüyle doğrudan ilişkili konular” şeklinde konuştu.

Türkiye gündeminde önemli yer tutan kentsel dönüşüm konusunun, enerji verimliliği için önemli fırsatlar barındırdığını vurgulayan Emrullah Eruslu, şunları söyledi: “Bakanlık verilerine göre Türkiye’de riskli ve dönüşmesi gereken 6 milyon konut, 1,5 milyon işyeri var. Kentsel dönüşümde ana hedefimiz, iş ve yaşam alanlarımızda sürdürülebilir yapısal güvenlik, ekonomik verimlilik, sürdürülebilir yaşam konforu ve kalitesi olmalı. Örneğin su yalıtımı, kentsel dönüşüm hamlesinde depreme karşı dayanıklı ve uzun ömürlü binalar inşa edebilmek için hayati önem taşıyor. Can ve mal güvenliği, yaşam konforu ve çalışma verimliği gibi somut faydalar sunan yangın ve ses yalıtımı da aynı şekilde hayata eş değer öneme sahip. Isı yalıtımı ise, ekonomiye yılda 10 milyar doların üzerinde yük yükleyen binalarda enerji verimsizliği sorununa doğrudan çözüm sunuyor. Üstelik ısı yalıtımı, binalarda sadece inşaat aşamasında değil, sonradan da uygulanabilen bir yalıtım türü.”


Emrullah Eruslu, sözlerine şöyle devam etti: “Neredeyse Sıfır Enerji Bina (nSEB) konsepti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında yürürlüğe alındı. Neredeyse Sıfır Enerji Bina (nSEB) kavramı, yenilenebilir enerji ile desteklenmenin yanı sıra, en yüksek enerji verimli binaları tanımlıyor. Yenilenebilir enerjinin katkısının yanı sıra, yüksek enerji performansı bir binayı nSEB yapan ana belirleyici faktör olarak öne çıkıyor. Doğru ısı yalıtımı uygulaması burada büyük önem taşıyor.”Bonus Taş Yünü ile İnşaat maliyetlerini artırmadan ısı yalıtımında yüzde 60’a varan tasarruf


Bonus Yalıtım ısı, su, ses ve yangın olmak üzere ‘4 hayati temel yalıtım’ alanında yüksek kaliteli ürünleriyle tüm yalıtım ihtiyaçlarının tek çözüm noktası olma özelliği taşıyor. Bonus Taş Yünü üretimi, firmanın 62.000 m² alanda kurulu ve sektörün en modern tesisi olan Hendek Sakarya tesislerinde gerçekleştiriliyor. Bonus Taş Yünüyle yalıtım uygulaması doğru yapılmış bir binada enerji tasarruf oranı, yaklaşık yüzde 60'a kadar çıkabiliyor.

Yapım aşamasında bina maliyetlerine oranla yüzde 1’le yüzde 3 arasında değişkenlik gösterebilen yalıtım yatırımları, uygulamanın doğru yapıldığı binalarda, 2- 5 yıl içerisinde tasarrufla geri dönüş sağlıyor. Bonus Taş Yününün bir diğer özelliği, standartlara uygun kalınlıkta kullanıldığında, uygulama maliyetlerinde önemli bir artışa neden olmadan daha yüksek tasarruf değerleri sağlaması.


Binalarda yalıtım malzemelerinin doğru kalınlıkta kullanılması özellikle önem taşıyor.


Ülkemiz genelinde yalıtım malzemeleri 3-5 cm aralıklarında kullanılırken, benzer iklim kuşağındaki ülkelerde kullanım 15-20 cm aralığında gerçekleşiyor. Yalıtımda daha kalın plakalar tercih etmek, inşaat maliyetlerinde önemli bir artışa neden olmazken, yapıları ısıtmak ya da soğutmak için harcanan enerjide önemli verimlilik sağlıyor.