Haberler

Yalıtım yetersizliği Türkiye'ye Büyük Bedeller ÖdetiyorEryap Grup

Tolga Ceylan │ Satış ve Pazarlama Müdürü


Dünyadaki enerji kaynaklarının giderek azaldığı, iklim krizinin derinleşerek ekosistemi tehdit ettiği zorlu bir dönemin içerisindeyiz. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun iki milyar daha artacağını göz önüne aldığımızda çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji tasarrufuna odaklanmalıyız. Binalarda verimli ısı yalıtımı, bu yönde atılması gereken kararlı adımlar arasında yer alıyor.


Binaların yaklaşık yüzde 80’inin hala yalıtımsız olduğu ülkemizde, yıllık yaklaşık 100 milyar dolar seviyesine ulaşabilen enerji ithalatının yine yaklaşık üçte biri binalarda tüketiliyor. Yalıtımsız binalar, ciddi enerji kayıplarına ve çevreye daha fazla sera gazı salınmasına da yol açarken doğru yapılmamış yalıtımlı binalarla birlikte ekonomiye 12 ile 15 milyar dolar arasında bir yük getiriyor.


Binalardaki yalıtım eksikliği, ısınma sorunlarını da çarpıcı bir noktaya getiriyor. TÜİK’in araştırmasına göre, yalıtım eksikliği ve standardın altında yalıtım uygulamaları nedeniyle her 3 kişiden biri evinde ısınamıyor, her 5 kişiden biri de ısınma maliyetlerini karşılayamıyor. Öte yandan ülkemizde, yalıtımsız binaların yanı sıra yönetmeliklere ve standartlara uygun olmayan yalıtım uygulamaları da ısınma maliyetlerini artırıyor. Benzer iklim kuşağında yer alan ülkelerde yalıtım malzemeleri 15- 20 cm kalınlığındayken, ülkemizde 3- 5 cm aralığındaki malzemeler kullanılıyor. Yalıtımda daha kalın plakaların kullanılması, inşaat malzemelerinde önemli bir artışa neden olmazken, yapıları ısıtmak ya da soğutmak için harcanan enerjinin tasarrufunda önemli verimlilik sağlıyor.


Sektörün en modern tesisi olan Hendek Sakarya tesislerimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz Bonus Taş Yünü ürünümüz, buna en doğru örneklerden biri. Bonus Taş Yünü kullanılarak standartlara uygun şekilde yapılan yalıtım uygulaması ile binalarda enerji tasarrufu oranı yüzde 60’a kadar çıkabiliyor.


Üstelik yalıtım yatırımları, uygulamanın doğru yapıldığı binalarda, 2- 5 yıllık bir süre içerisinde tasarrufla geri dönüş sağlıyor. Bu rakam, yalnızca yeni yapılan binalar için değil sonradan ısı yalıtımı yapılan binalar için de geçerli. Binalarda sonradan uygulanan ısı yalıtımları, çatılarda ve cephelerde nem ve su yalıtımı ısınma sorununu kesin olarak ortadan kaldırıyor.


Küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı ısı yalıtımına yatırım yapmanın artık bir zorunluluk olduğu ortada. AB ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yıllık enerji limitleri metrekare başına 30-50 kW seviyelerine çekiliyor, binalar enerji verimliliği yüksek hale gelecek şekilde ısı yalıtımlı olarak tasarlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında yürürlüğe alınan “Neredeyse Sıfır Enerji Bina (nSEB) konseptinin enerji ithalatı ve karbon emisyonunun azaltılması adına çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir enerji ile desteklenmenin yanı sıra, en yüksek enerji verimli binalar ile doğru ısı yalıtımı uygulamasını tanımlayan bu konseptin Türkiye’nin geleceği için iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 


Yalıtımsız ve standartlara uygun olmayan yalıtıma sahip binaların ekonomimize getirdiği yükler her geçen gün artıyor. Bu binaların çevresel etkilerini de düşündüğümüzde, milyonlarca yıldır yaşama ev sahipliği yapan gezegenimizi korumak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir yuva bırakabilmek için hepimize büyük görevler düşüyor.


Bonus Yalıtım olarak küresel ısınmanın yerküremize olan negatif etkilerini ve bireysel olarak alabileceğimiz en etkili önlem olarak ısı yalıtımının önemini vurgulamayı ticari faydanın ötesinde toplumsal görevimiz olarak benimsiyoruz. Sektörümüze yön veren bir marka olmanın sorumluluğu ile yükselen enerji maliyetleri, artan ısıtma-soğutma giderleri ve bunların aile bütçelerine negatif etkisinin dış cephe ısı yalıtım uygulamalarıyla nasıl minimize edilebileceğine ilişkin farkındalık çalışmalarına katkımızı sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz ürünler ve bilinçlendirme çalışmalarımızla gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.