Haberler

Demir Donatının Zarar Görmemesi İçin Su Yalıtımı Şart!

Tüm yapılar için en kritik unsur olan güvenlik; projeden hesaplamalara, malzemeden uygulamaya birçok konuyla ilişkilidir. Ülkemiz topraklarının %92’si deprem kuşağında bulunmakta olup %66’sı birinci derece deprem riski altındadır. Yaşanan depremlerde yıkılan binaların çoğunun korozyona uğradığı görünmektedir. Can ve mal güvenliği için yönetmeliklere uygun, doğru uygulanmış su yalıtımı, özellikle de temel su yalıtımı önem arz etmektedir.
 

Yağmur ve yer altı suları ile zeminde biriken su, betonda çatlaklar oluşturup diğer yapı bileşenleriyle temas edebilir. Bu durumun sonucunda da, korozyon ile birlikte demir donatılarda ve diğer metal elemanlarda paslanma gerçekleşir. Böylelikle, bina taşıyıcılığını zamanla tamamen kaybeder. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; suya maruz kalan bir yapı 5 yılın sonunda taşıma kapasitesinin %50’sini, 15 yılın sonunda %90’ını, 24 yılın sonunda ise tamamını kaybediyor. Yapıyı ayakta tutacak statik hesapların ve uygulamaların, yapının en az 100 yıllık servis ömrü olduğu düşünülerek yapılması gerekmektedir.

 

İnşaat projelerinin önemli bir bileşeni olan su yalıtımında kullanılacak uygun özellikli membran ürünleri ile su yapıdan uzaklaştırılır. Böylelikle, yapı dayanıklılığı ve ömrü uzar, güvenli yaşam alanları oluşturulur.

 

Su yalıtımında yapılan hataların, suyun nüfuz etmesine ve korozyona yol açmasına engel olmak için önemli bir önlem olarak kaliteli su yalıtım ürünlerinin ve doğru uygulama yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu, binaların daha uzun ömürlü olmasına ve mülk sahiplerinin ciddi mali sorunlarla karşılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Kısacası, su yalıtımının doğru bir şekilde yapılmaması, korozyon gibi ciddi sorunların ortaya çıkmasına ve bina yapısının bütünlüğünün tehlikeye girmesine yol açabilir. Bu nedenle su yalıtımına gereken özenin gösterilmesi büyük önem taşır.

 

Su insan sağlığı için ne kadar önemliyse, yapı güvenliği için de bir o kadar önemli ve uzak tutulması gereken bir maddedir. Yapıları yıkanın deprem değil; hatalı hesaplamalar ve uygulamalardır. Özellikle de, riskli bölgelere inşa edilecek yapılarda, zemin etüdü ve statik hesaplamaların yönetmeliklere uygunluğu sıkı denetimlerle birlikte kontrol edilmelidir. Suyun binalarımıza verdiği zararı gözle görmek her ne kadar zor olsa da, bina ile teması sonrası taşıyıcı donatıların zarar görmesi kaçınılmazdır. 


Su yalıtım ürünleri için web sitemizdeki ürünler sayfanıza göz atmayı unutmayın!


https://www.bonusyalitim.com.tr/urunler/bonus-membran