Haberler

Bonus Membran Proof Hakkında Merak Edilen Sorular

BONUS PROOF, tek yüz perde, temel ve derin temel yalıtımında koruma betonu gerektirmeden, elastromerik (SBS) katkılı beton basıncı ve hidratasyon ısısı ile taze betona tam yapışma sağlayan yüksek performanslı polyester keçeli su yalıtım ürünüdür.1.Bonus Proof betona nasıl yapışır?


Bonus Proof, yüksek SBS katkılı üstün formülü sayesinde, taze betonun kuruma sürecinde oluşan hidratasyon ısısıyla temel betonuna tam yapışma sağlar. Ek yerlerinin kendinden yapışkanlı yapısı, yekpare bir yalıtım sistemi oluşturulmasını sağlar.


2.Koruma betonu ve koruma örtüsü olmadan yapılan Bonus Proof su yalıtım uygulamaları ne kadar güvenilir?


Bonus Proof membran ürünleri, -20 C dayanımlı, yüksek SBS katkısı içeren elastomerik bitümlü ve mukavvemeti yüksek su yalıtım örtüleridir. Bu örtüler, uygulamada karşılaşabilecek delinmelerde veya yüzeyden aldığı darbelerde kendi kendini onarabilecek katkılar içerir, su kaçaklarının oluşmasını engeller. Bu sebeple, Bonus Proof membranlar alternatif su yalıtım örtüleri ve sürme sistemlere göre daha güvenilirdir.


3.Bonus Proof membranlar ile doğru uygulama nasıl yapılır?


Temellerde grobeton yüzeyi yabancı maddelerden arındırılıp temizlendikten sonra uzunlamasına şaşırtmalı olarak zemine yerleştirilir. Enine 15 cm, boyuna 10 cm bini payı bırakılarak serbest serim yapılır. Bini yerleri ve kendinden yapışkanlı ek yerleri şaloma yardımıyla hafif ısı tutulup üzerinden 10-12 kg ağırlığında silindir geçilerek ek yeri kaynağı yapılır. Kaynağın kuruması ile demir donatı uygulamasına geçilir.


4.Bonus Proof membran, derinliği fazla olan temellerde de yüksek performans gösterme durumu nedir?


Bonus Proof membranlar, yüksek hidrostatik basınç dayanımı ile uluslararası akredite laboratuvarlar tarafından testlere tabi tutularak, su basıncının yüksek olduğu derin temellerde üstün performans göstermiştir. Bu testler, ürünlere ait teknik dokümanlarda ayrıca gösterilmektedir. Uygulama sonrası oluşabilecek su kaçaklarında da, genel örtüyü kaldırmaya gerek duyulmadan noktasal enjeksiyon ile kolay müdahale imkanı sunar.


5.Deniz suyu veya tuzlu su Bonus Proof membranların performansını nasıl etkiler?


Okyanus sularının tuzluluk oranı ortalama %3.5'tir. Bu oran, her bir kilogram (ya da litre) deniz suyunda yaklaşık 35 gram çözünmüş tuz (çoğunluğu sodyum klorür iyonları olan Na+ ve Cl-) içeriğini belirtir. Bu oran, dikkate alınmayacak ve değerlendirilemeyecek kadar az ve etkisizdir.


Daha fazlası için linkteki ürün sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın!


Bonus Membran Proof Ürün Sayfası