Haberler

Binalarımızı Yangından Korumak Elimizde

Yılda ortalama 100 bin yangın vakası yaşanan ülkemizde meydana gelen yangınların dörtte biri denetimsiz yapılaşması sebebiyle dünyadaki en riskli şehirlerden biri olan İstanbul'da yaşanıyor. Eryap Grup CEO'su Emrullah Eruslu "Yangından Korunma Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada; yangın durumunda ticari ve sanayi yapılarının büyük risk taşıdığını, bu yapıların yangına kaşı hem pasif hem aktif yöntemlerle korunmaları ve inşası esnasında denetlenmeleri gerektiğini söylüyor.

Nüfusta ve buna bağlı olarak konut sayısındaki artışın yanında, zamanla eskiyen ve bakımı yapılmayan binalardaki denetimsizlik sebebiyle Türkiye'de yangın sayısı her yıl %10 oranında artış gösteriyor.Hayati önem taşıyan yangın yalıtımının eksikliği, her yıl binlerce hane ve işyerinde can ve mal kaybına yol açıyor. Eryap Grup CEP'su Emrullah Eruslu, ev ve işyerlerinde içeride oluşan yangının yayılmasını önleyecek en önemli şartın yangın yalıtım sistemi olduğu uyarısını yaparak,"Yapıların yalıtımlı olması, yangını kompartmanlara bölerek kontrol altında tutar ve itfayiye müdahalesi için güvenli alan ve gerekli ek süreyi oluşturur. Bilindiği üzere yangından birisi de doğru malzemelerle uygulanmış "tam" yalıtım."B,naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygu şekilde inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

Pasif ve aktif önlemlerin bulunduğundan söz eden Eruslu, pasif önlemlerin; mimari projelendirme aşamasında dikkate alınması gereken ve yapının yangın ve duman yayılımına ve bunların vereceği zarara karşı dirençli olmasını sağlayan, dolayısıyla yangında can ve mal güvenliğini amaçlayan tedbirler olduğunu iletti. Yangın yalıtımının olası yangın durumunda bina yıkılmadan yapının güvenli bir şekilde terk edilmesine imkan verdiğini belirten Eruslu "İBB İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre İstanbul özelinde son yıllarda meydana gelen yangınların en büyük nedenleri arasında sigara ve elektrik kontağı geliyor. Yani yangınların çoğu yapıların kendi içinde çıkıyor. İşte bu noktada önemli olan alevlerin komşu kat ve binalara yayılımını engellemek. Doğru olmayan malzemelerle yapılan uygulamalar yangın yayılımını engellemediği gibi, yangının hızla büyümesine sebep olabiliyor. Yangın yalıtımında yanmaz(A1 sınıfı), ısı geçisine yüksek direnç gösteren, boyutsal kararlılığı sayesinde sıcaklık değişiminden etkilenmeyen, alevle teması durumunda zehirli gaz çıkartmayan, doğal hammaddeden üretilmiş "Taş yünü" kullanılması gerekiyor." diye konuştu.