Haberler

10 Maddede Komşu Duvar Ses Yalıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

Kentleşmeyle beraber nüfusun artması, kısıtlı arazi ve ekonomik sebeplerden dolayı, yapıların dikey yönde genişlemesi kaçınılmaz. Birçok ailenin aynı yapı içerisinde konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmeleri için ses yalıtımı artık bir zorunluluk haline geldi. Ses yalıtımı sadece dış duvarlar için değil, tüm iç komşu duvarlarda yönetmeliklere uygun kalınlıklarda yapılması gerekmektedir. Komşu duvarlarda ses yalıtımı yapmak, hem kendi yaşam alanınızın gürültüden korunması hem de komşularınıza daha az rahatsızlık vermeniz açısından önem taşımaktadır.Doğru bir ses yalıtımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde;


·       Ses kaynağının frekansına göre farklı yoğunluklarda taş yünü kullanılmalı

·       Yapılan hesaplamalara göre uygun taş yünü levha kalınlıkları belirlenmeli

·       İki duvar arasında her iki yönde de taş yünü kullanılmalı

·       Taş Yünü levhalar arasında hava boşluğu bırakılmalı

·       Kullanılacak olan tuğlalar yatay delikli seçilmeli, alçı levhalar ile yapılacak ise her bir duvar için çift alçı levha kullanılmalı ve şaşırtmalı döşenmeli

·       İki duvarın farklı yüzey ağırlıkları olmalı

·       Duvarlar arası hava köprüsü olmamalı

·       Duvarlar birbirine sesi ileten malzemeler ile bağlantılı olmamalı

·       Duvarlarda ses köprüsüne sebebiyet verebilecek bağlantı elemanları montajında ses yalıtım bandı kullanılmalı

·       Kolon, kiriş ve döşemelerden geçebilecek sesler için duvar köşelerinde önlemler alınmalı