Bonus Yalıtım

Arge ve İnovasyon

Sürekli ve Sürdürülebilir Gelişim

Tüm üretim metotlarımızı, çağın gereklerine uygun, dünyanın ulaştığı son teknoloji ile yorumlayarak, sürekli gelişim odağında ilerletiriz. Ürünlerimizi takip eder, sürekli farklı yöntemler ile yorumlayarak yeni ve yenilikçi çözümleri ararız.

İnovasyon Stratejimiz

Eryap Grup olarak, faaliyet gösterdiğimiz ilk günden bu yana yaratıcı ve özgün fikirlere değer veririz. İnovasyonu, faydaları ölçülebilen ve sürdürülebilir bir kurum kültürü olarak görür ve bunu sistematik bir şekilde geliştirmek için sürekli çalışırız.

İnovasyonu görev tanımlarından bağımsız olarak, tüm iş süreçlerimize yansıtır, günlük yaşamımızın bir parçası yaparız. Hayata, çevremize, üretim süreçlerimize, fikirden ürüne giden yolculuğun her aşamasına inovatif yaklaşımlarımızı yansıtırız.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik kavramlarının ayrılmaz bir bütün olarak görür, tüm yaratıcı süreçlerimizi çevresel etkimizi en aza indirecek şekilde gerçekleştiririz. İş ortaklarımızı da süreçlerimize dâhil ederek, hizmetlerimizde en büyük değeri yaratacak, sürdürülebilir bir gelişime izin verecek ürün ve hizmetleri sunmak için çalışırız.

Bizim için inovasyonun anlamı; tüm paydaşlarımız için değer yaratan yeniliktir. Biliriz ki inovasyon, kuruluşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yeni değerler katmaktan, bunu sürdürülebilir bir biçimde devam ettirebilmekten geçer.